Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell al Ple municipal del 6 de novembre de 2012 a favor de rehabilitar els habitatges de l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil com a habitatges d’inclusió social

Rebutjada amb l'abstenció del PP i el vot contrari del PSC
Virginia Domínguez Álvarez, Portaveu del Grup municipal d’Entesa per Sabadell EXPOSA QUE: El dret a disposar d’un habitatge digne i adequat és un dret fonamental reconegut per totes les legislacions, des de la Declaració dels Drets Humans, la Constitució Espanyola, fins l’Estatut de Catalunya. L’accés [...]

Llegir més...

L’Entesa per Sabadell proposa rehabilitar els antics habitatges de la Caserna de la Guàrdia Civil i convertir-los en pisos d’inclusió social

11 04 01 Caserna Guàrdia Civil
La situació de crisi econòmica, l’increment de l’atur i la retallada de prestacions de les diferents administracions tenen un efecte directe en l’augment de la precarietat i la pobresa, fins el punt que el 30% de la societat catalana viu actualment en el llindar de la pobresa. Sabadell, no n’és una excepció. Aquesta realitat socioeconòmica [...]

Llegir més...

Habitatges privats a la caserna?

Isidre Soler Clarena - Regidor portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell
L’any 2004 el govern municipal, encapçalat per Manuel Bustos, va segregar del conjunt del solar de la Caserna una parcel·la 1.692 m2 carrer de Vilarrúbies, entre la Plaça Taulí, i la Gran Via. A més de la segregació, va canviar la qualificació urbanística d’equipament [...]

Llegir més...

Proposició a favor de retornar la qualificació urbanística original al solar municipal del número 145 del carrer de Vilarrúbies

Rebutjada
Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell, EXPOSA QUE: La porció de terreny de forma rectangular entre els carrers de Taulí, Vilarrúbies i Batllevell, amb façana pel carrer de Vilarrúbies, número 145, de 1.692 m2de superfície, és de ple domini de l’Ajuntament de Sabadell i està qualificat actualment de zona residencial en [...]

Llegir més...

Presentació de la moció d’ES a favor de retornar la qualificació urbanística original al solar municipal del número 145 del carrer de Vilarrúbies

Intervenció d’Isidre Soler en el ple municipal del 5 d'abril de 2011
Portem aquesta proposta al Ple perquè considerem que es tracta d’un tema important per la ciutat: disposar del màxim de sòl públic per equipaments. El solar objecte de la moció va ser fruit d’una decisió del govern municipal, l’any 2004, de segregar la parcel·la [...]

Llegir més...

L’Entesa assistirà a l’acte convocat per la FAV el proper dia 21 a la Caserna de la Guàrdia Civil

L’Entesa per Sabadell participarà en la concentració que ha convocat la FAV pel proper dia 21 davant de la Caserna de la Guàrdia Civil, en defensa del nostre patrimoni. L’Entesa celebra que la FAV s’hagi posicionat tan clarament a favor de la defensa del patrimoni de la ciutat i que convoqui un acte públic, amb [...]

Llegir més...

L’Entesa lamenta la manca de coherencia d’ERC sobre la caserna

L’Entesa per Sabadell respecta la decisió que ha pres ERC desvinculant-se del contenciós interposat contra el conveni signat entre l’alcalde Manuel Bustos i el ministre de l’interior Alfredo Pérez-Rubalcava referent a la caserna de la Guàrdia Civil. Tanmateix, l’Entesa lamenta que ERC hagi fet una passa enrera, que considerem del tot incongruent, perquè continuen sent [...]

Llegir més...