Qui som

2004TrobadaES.jpg

L’Entesa per Sabadell és un moviment civico-polític format per persones amb sensibilitats diverses que comparteixen un projecte comú per a un Sabadell millor i una manera diferent fer política.

2004TrobadaES.jpg

L’Entesa és una opció política amb voluntat de govern per fer de Sabadell una ciutat culta, dinàmica, participativa, més sostenible i solidària. Per assolir quotes més elevades de llibertat, de democràcia i de benestar, a partir de defensar els valors democràtics i de progrés de l’esquerra.

L’Entesa es basa en el treball col·lectiu, sense personalismes, fent de la política una eina al servei de la ciutadania i defensant en tot moment una nova cultura política construïda sobre els valors de l’ètica, el rigor i la dignitat.

2008Aperitiu.jpg

L’Entesa pensa en Sabadell i decideix a Sabadell, sense dependre d’interessos aliens a la ciutat. Alhora, també té una visió global del món i de les problemàtiques que afecten el planeta i actua de manera coordinada amb les Candidatures Alternatives del Vallès per realitzar un treball comú a la comarca.