Sobre el conveni del Soterrament dels FGC i les seves al·legacions

Sr. Alcalde, Com vostè sap, fa algunes setmanes l’Entesa va preguntar al govern si actualment és vigent el Conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, l’Ajuntament, Ferrocarrils de la Generalitat i Infraestructures d ela Generalitat de Catalunya, per a la integració urbana de la línia dels FGC als barris [...]

Llegir més...

Sobre la responsabilitat del regidor de Comerç, Carles Bosch, en la producció del vídeo “Compra en Sabadell”

Sr. Alcalde, No cal que m’estengui explicant el vídeo que corre per la xarxa amb el lema “Compra en Sabadell” ni en recordar que pel seu enregistrament s’han utilitzat de manera gratuïta equipaments i recursos municipals, com ara el centre cívic de Ca n’Oriac, la Bassa de Sant Oleguer i els estudis de Ràdio Sabadell. [...]

Llegir més...

Sobre l’exposició pública del projecte del Passeig

Prec de Juli Moltó en el ple municipal del 4 de setembre de 2012
El passat 8 d’agost el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona va publicar l’anunci d’informació pública del projecte d’obres del Passeig, fase 1, on s’indicava textualment que l’expedient tècnic i el projecte administratiu restaran exposat al públic a les dependències d’Espai [...]

Llegir més...