El secretariat de l’Entesa

111126 4t Congrés ES 01

És l’òrgan que assegura, en el dia a dia, l’aplicació i el compliment dels acords de l’Assemblea i el suport al Grup Municipal, tot disposant de les mesures organitzatives adequades pel bon funcionament de l’Entesa.

111126 4t Congrés ES 01

El 27 de juny de 2013 l’assemblea de l’Entesa va triar Lluís Perarnau Reyes com a nou coordinador.

L’anterior coordinador, designat en el IV Congrés de l’Entesa, celebrat el 26 de novembre de 2011, era Isidre Soler Clarena

Actualment són membres del Secretariat:

 Marifé Calderon Paz

 Rafael López García

 Pep López Mateo

 Margarida Massot Verdú

 Lluís Perarnau Reyes

 Tona Sallent Custodio

 Joaquim Sanesteban Estremera

 Maties Serracant Camps

 Isidre Soler Clarena

Secretariat

Des del III Congrés de l’Entesa, celebrat l’1 de desembre de 2007, la Coordinadora era Margarida Massot Verdú

Van ser triats membres del Secretariat:

 Rosa Alvarez Cabal

 Nieves Garcia Lasa

 Hamanou Guermas

 Rafael López García

 Pep López Mateo

 Juli Moltó Sierra

 Juan Rivero Baró

 Tona Sallent Custodio

 Joaquim Sanesteban Estremera