Proposició del Grup municipal de l’Entesa per Sabadell al Ple del 2 de setembre per l’anul·lació de les llicències d’obres i la preservació del conjunt del Despatx Corominas (modificada)

Aprovada per unanimitat
Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell EXPOSA QUE: El Despatx Corominas, ubicat al carrer de Sant Feliu 10-14, és un dels pocs exponents de l’arquitectura racionalista de la nostra ciutat, formant part els seus edificis del patrimoni de la ciutat pel seu valor arquitectònic. El conjunt va ser projectat [...]

Llegir més...

Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell al Ple de l’1 de juliol de 2014 a favor d’un Pla d’actuació per al manteniment de l’espai públic

Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell EXPOSA QUE: L’espai públic de la ciutat de Sabadell (els carrers, les places, els parcs, el mobiliari, les escultures…) està immers en un procés de degradació evident i important. La manca de manteniment periòdic de l’asfalt, la degradació del paviment a les voreres, l’acumulació de [...]

Llegir més...

Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell al Ple del 3 de juny de 2014 a favor d’impulsar el projecte de patis oberts als centres educatius

Aprovada per unanimitat
Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell EXPOSA QUE: Diferents ciutats del nostre entorn han posat en marxa amb bons resultats un servei de patis oberts, amb l’objectiu d’ampliar els espais públics de convivència per tal de promoure la cultura del lleure i les activitats educatives, aprofitant instal·lacions que ja [...]

Llegir més...

Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell al Ple del 6 de maig de 2014 a favor de rehabilitar i donar ús als antics habitatges dels mestres

Aprovada per unanimitat
Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell EXPOSA QUE: A la ciutat hi ha moltes persones que requereixen un habitatge digne assequible. Cal tenir present que les dades oficials indiquen que l’Ajuntament va atendre l’any 2012 800 famílies en risc de perdre l’habitatge o amb situacions extremes de pobresa energètica. [...]

Llegir més...

Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell al Ple de l’1 d’abril de 2014 a favor de denegar l’aprovació del Pla Especial de Ca n’Alzina

Rebutjada amb el vot contrari del PSC i l'abstenció del PP
Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell EXPOSA QUE: La Junta de Govern Local va aprovar inicialment el 20 de desembre de 2013 el Pla especial de l’àmbit de Ca n’Alzina als termes municipals de Sabadell i Polinyà (expedient PE-117). Segons indica [...]

Llegir més...

Moció dels Grups Municipals d’Entesa per Sabadell, Iniciativa per Catalunya – Verds i Esquerra Unida i Alternativa al Ple de l’1 d’abril a favor de la readmissió dels treballadors i treballadores acomiadats per l’empresa municipal VIMUSA

Rebutjada amb el vot contrari del PSC i l'abstenció de CiU i PP
Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell Carme Garcia Suàrez, Portaveu del Grup Municipal d’ICV Marisol Martínez Torres, Portaveu del Grup Municipal d’EUiA EXPOSEN QUE:  El 7 de març de 2014 la gerència de l’empresa municipal VIMUSA va comunicar el [...]

Llegir més...

Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell al Ple del 4 de març de 2014 a favor d’obrir els centres cívics i biblioteques en el mes d’agost

Rebutjada amb el vot contrari del PSC i l'abstenció del PP
Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell EXPOSA QUE: Durant molts anys, la vida social i ciutadana de Sabadell patia una paràlisi durant tres setmanes del mes d’agost per la coincidència del tancament de molts centres de treball amb motiu de les [...]

Llegir més...

Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell al Ple municipal del 14 de gener de 2014 per demanar la dimissió del president del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental

Virginia Domínguez Álvarez, Portaveu del Grup municipal d’Entesa per Sabadell EXPOSA QUE: L’Ajuntament de Sabadell forma part del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, juntament amb 18 ajuntaments més, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Agència de Residus de Catalunya. Atès que la part que ha transcendit del sumari del [...]

Llegir més...