Moció dels Grups Municipals d’Esquerra Unida i Alternativa, Iniciativa per Catalunya – Verds i Entesa per Sabadell al Ple del 14 de gener a favor d’executar ara el soterrament dels FGC entre Gràcia i Can Feu

Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell Carme Garcia Suàrez, Portaveu del Grup Municipal d’ICV Marisol Martínez Torres, Portaveu del Grup Municipal d’EUiA EXPOSEN QUE: · El 7 de juliol de 2006 la Direcció General de Ports i Transports del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya [...]

Llegir més...

Proposició dels Grups Municipals de CiU, PP, ES, ICV i EUiA i el regidor Antonio Vega al Ple municipal a favor d’instar l’alcalde a cessar el càrrec eventual Xavier Izquierdo, obrir un expedient al cap de la Policia local i complir la moció de 2012 sobre el Cas Mercuri

Aprovada amb el vot en contra del PSC
Atès que el 27 de novembre va fer un any que es va fer pública la investigació de Fiscalia anticorrupció sobre una presumpta trama de corrupció, batejada amb el nom de cas Mercuri. Atès que aquesta investigació afecta directament a regidors i càrrecs de confiança del consistori. Concretament, [...]

Llegir més...

Proposició dels Grups Municipals de CiU, ES, ICV i EUiA al Ple municipal a favor de declarar la il·legitimitat d’una part del deute de l’Ajuntament de Sabadell

Aprovada per unanimitat (amb l'absència del PP i el regidor no adscrit)
Carles Rossinyol Vidal, Portaveu del Grup municipal de Convergència i Unió Virginia Domínguez Álvarez, Portaveu del Grup municipal d’Entesa per Sabadell Carme Garcia Suárez, Portaveu del Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds Marisol Martínez Torres, Portaveu del Grup municipal d’Esquerra Unida i Alternativa EXPOSEN [...]

Llegir més...

Proposició dels Grups Municipals del PSC, CiU, Entesa per Sabadell, PP, ICV i EUiA al Ple municipal del 5 de novembre de 2013 a favor de què el Centre cívic de Can Deu porti el nom del Doctor Josep Maria Plans

Aprovada per unanimitat
Ramon Burgués Salse, Portaveu del Grup municipal del PSC Carles Rossinyol Vidal, Portaveu del Grup municipal de CiU Virginia Domínguez Álvarez, Portaveu del Grup municipal d’Entesa per Sabadell Esteban Gesa Para, Portaveu del Grup municipal del PP Carme Garcia Suárez, Portaveu del Grup municipal d’ICV Marisol Martínez Torres, Portaveu del Grup municipal d’EUiA [...]

Llegir més...

Proposició dels grups municipals del PSC, CiU, Entesa per Sabadell, ICV i EUiA sobre la declaració de nul·litat de ple dret del judici al President Lluís Companys i dels altres procediments que van comportar la condemna a mort de milers de ciutadans

Aprovada amb el vot en contra del PP i l'abstenció del regidor no adscrit
Ramon Burgués Salse, portaveu del Grup Municipal del PSC Carles Rossinyol Vidal, portaveu del Grup Municipal de CiU Virginia Domínguez Alvarez, portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell Carme Garcia Suárez, portaveu del Grup Municipal d’ICV Marisol Martínez Torre, portaveu del Grup [...]

Llegir més...

Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell al Ple municipal del 3 de setembre de 2013 a favor de què el CAP Nord porti el nom del Doctor Josep Maria Plans

Queda sobre la taula
Virginia Domínguez Álvarez, Portaveu del Grup municipal d’Entesa per Sabadell EXPOSA QUE: El doctor Josep Maria Plans va ser una persona compromesa i dedicada al servei de Sabadell i dels seus ciutadans i ciutadanes, amb la voluntat de millorar la seva qualitat de vida, especialment en l’àmbit sanitari. Va ser un destacat [...]

Llegir més...

Proposició al Ple municipal del 9 de juliol de 2013 a favor de reclamar que les dietes i retribucions en concepte de representació reverteixin en el pressupost municipal

Rebutjada amb el vot contrari del PSC i l'abstenció del PP
Virginia Domínguez Álvarez, Portaveu del Grup municipal d’Entesa per Sabadell EXPOSA QUE: L’Ajuntament de Sabadell té representació en diferents empreses, organismes i fundacions, i aquesta representació es concreta en la participació d’alguns càrrecs electes o tècnics municipals en els seus òrgans de govern, com ara [...]

Llegir més...

Proposició al Ple municipal del 7 de maig de 2013 a favor de reclamar a la Generalitat el retorn de l’espai de la Serra de Pedralba cedit temporalment als Mossos d’Esquadra

Rebutjada amb el vot contrari del PSC i CiU i l'abstenció del PP i el regidor no adscrit Antonio Vega
Virginia Domínguez Álvarez, Portaveu del Grup municipal d’Entesa per Sabadell EXPOSA QUE: El 25 de juliol de 2005 l’Ajuntament va signar un conveni amb la Generalitat segons el qual cedia l’espai lliure, de propietat municipal, situat [...]

Llegir més...