Sobre l’abonament de la paga extra 2012 als funcionaris municipals

Sr. Alcalde,

Com vostè sap, ja vam anunciar que li preguntaríem quines són les intencions del govern pel que fa a l’abonament al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de la paga extra de Nadal de 2012.

Són diversos els ajuntaments que ja han buscat fórmules per abonar la part meritada fins que es va aprovar el decret que va eliminar aquesta paga, i sobretot ho han fet perquè les diferents resolucions i sentències judicials que s’han produït sobre aquest tema estimen que la mesura no es pot aplicar de manera retroactiva.

Fins ahir les seccions sindicals no havien aconseguit cap compromís per part del govern, però la comunicació que va rebre la plantilla ens fa pensar que han reflexionat i rectificaran aquesta postura.

La pregunta, doncs, és quina és la voluntat política del govern pel que fa a l’abonament de la part meritada de la paga extra 2012 i en quin termini i condicions es produirà aquest abonament.