Sobre les mesures del Pla d’ajust que poden afectar la plantilla

Pregunta de Virginia Domínguez en el ple municipal del 5 de juny de 2012

El passat dimarts, a la comissió informativa de Serveis Centrals aquesta regidora va preguntar si hi havia novetats respecte a la concreció del pla d’ajust aprovat al febrer, concretament mesures que afectessin a la plantilla i els càrrecs de confiança.

El regidor d’economia, Sr. Burgués, davant dels diferents portaveus i membres de la comissió va contestar, que no hi havia res per explicar i que s’estava treballant.

Només un parell d’hores després, diferents càrrecs tècnics reunien el personal per departaments per posar-los en la disjuntiva d’haver de triar entre rebaixar-se el sou o acomiadar companys interins.

Considerem molt greu que el regidor d’economia faltés a la veritat i que la tinenta d’alcalde, Sra. Capdevila, tampoc no intervingués per explicar les mesures que el govern pensa adoptar.

Aquesta forma de procedir posa de manifest una manca de respecte pels càrrecs electes i un menyspreu pels grups municipals de l’oposició.

Per aquest motiu, a més de la reprovació per aquesta manera d’actuar, li traslladem la nostra desconfiança envers la informació que se’ns facilita a les comissions informatives i també les següents preguntes:

  Quan va adoptar el govern la mesura plantejada al personal municipal?

  El senyor Ramon Burgés i la senyora Capdevila eren coneixedors d’aquestes mesures del govern o estan al marge d’aquestes decisions?

  Qui i quan va prendre la decisió de reunir la plantilla per preguntar si triaven rebaixar-se el sou o acomiadar altres treballadors?