Sobre els imputats del Cas Mercuri

Sr. Alcalde,

El 3 de desembre de 2013 el ple municipal va aprovar una moció per adoptar mesures sobre els càrrecs polítics, de confiança i funcionaris imputats en el cas Mercuri per greus delictes contra l’administració pública.

Vostè està incomplint de manera arrogant aquests acords des de fa exactament 92 dies i cada dia que passa és més greu la seva actitud contrària a les decisions democràtiques adoptades per aquest consistori.

Però aquest pas del temps no rebaixa en absolut la importància dels càrrecs ni tampoc els oblidem. El sumari retrata molt bé les pràctiques dels govern de Manuel Bustos i cada cop apareixen més informacions que ens carreguem més de raó per exigir que prengui mesures polítiques a favor de la regeneració democràtica, perquè èticament no hi ha cap mena d’atenuant per a aquestes conductes.

Per això, Sr. Sánchez, el nostre prec és única i exclusivament que compleixi la moció aprovada el 3 de desembre.