Presentació de la moció conjunta per declarar la il·legitimitat del deute municipal

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal del 5 de novembre de 2013
En els darrers mesos diversos ajuntaments ja han aprovat mocions per denunciar el deute il·legítim dels seus municipis, sovint a proposta de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute, i alguns fins i tot ho han aprovat per unanimitat de tots els grups [...]

Llegir més...

Presentació de la moció de l’Entesa a favor de què els regidors i càrrecs de l’Ajuntament no cobrin dietes per la participació en consells d’administració d’empreses

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal del 9 de juliol de 2013
Com bé saben, l’Ajuntament té diferents representants a consells d’administració i òrgans de govern d’empreses, organismes i fundacions. Aquests representants, normalment càrrecs electes, però en ocasions també personal tècnic, són nomenats pel ple municipal i, per tant, no es representen a si [...]

Llegir més...

Sobre la modificació de la Plantilla municipal i de la Relació de llocs de treball

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal del 7 de maig de 2013
Novament porten a votació una modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball que va en sentit contrari del que la ciutat necessita, perquè dupliquen estructura directiva, mentre amortitzen places base; perquè continuen ampliant injustificadament el nombre de [...]

Llegir més...