Sobre l’aprovació inicial de la MPG-95: Despatx Coromines

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal del 9 d'abril de 2013

Porten a aprovació inicial una nova modificació de pla general que ens presenta molts dubtes.

En primer lloc, no compartim que incloguin en el mateix dictamen dues tramitacions que seria més correcte que es fessin per separat: l’aprovació d’un conveni urbanístic i l’inici de la tramitació de la pròpia modificació de pla general que modifica l’ordenació volumètrica. Per fer la modificació és imprescindible el conveni, no ho haurien de barrejar com ho fan.

D’altra banda, el propi conveni és més aviat pobre. Pràcticament es limita a comprometre l’Ajuntament a impulsar la modificació de pla i si la propietat retira la demanda judicial i el contenciós administratiu interposat contra el text refós del PEPPS. Un contenciós i unes al·legacions que per cert desconeixem, perquè no formen part de l’expedient.

Tenim també dubtes sobre si el propietari de les dues finques afectades té dret a exigir compensacions, tenint en compte que va adquirir el Despatx Coromines l’any 2009, quan ja era un element protegit.

O sobre com es farà la connexió de l’accés rodat amb el carrer de Torres i Bages, tal com diu la memòria, però sense aportar cap concreció, cap plànol o cap informe per explicar com travessaran una edificació ja existent, que no forma part d’aquesta modificació de pla.

En síntesi, no donarem suport a aquest dictamen, estudiarem l’expedient i presentarem al·legacions.