Presentació de la moció per sol·licitar la paralització de les obres del Gasoducte Martorell-Figueres

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal del 6 de març de 2012
Com sabeu prou bé, el gasoducte Martorell-Figueres, promogut per l’empresa ENAGAS, forma part del projecte MIDCAT, que té com a finalitat abastir els països de centre Europa a través de la connexió amb la xarxa gasística francesa. Des de l’Entesa per Sabadell [...]

Llegir més...

Sobre la subvenció a l’SCAI

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal del 6 de març de 2012
Ens hauria agradat molt que aquesta subvenció anés destinada a fer possible la continuïtat de l’SCAI tal com l’enteníem fins ara, com un servei integral d’acollida i acompanyament als ciutadans i ciutadanes d’origen immigrant. Però no és així. L’SCAI, encara que conserva [...]

Llegir més...

Sobre l’aprovació definitiva del Reglament del Servei Públic de Ràdio

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal del 6 de març de 2012
A la aprovació inicial d’aquest reglament vam manifestar que no podíem donar-hi suport perquè, malgrat s’havien incorporat moltes de les nostres aportacions i suggeriments previs, teníem una clara discrepància en dos aspectes que ens semblen rellevants. Ara, després del període d’al·legacions, s’ha [...]

Llegir més...