Sobre l’aprovació inicial del Pla Director del Cementiri

Intervenció d'Isidre Soler al Ple municipal del 7 d’octubre de 2008
És evident que cal endreçar el Cementiri, que s’ha d’ordenar el sistema viari i l’aparcament; que calen implantar nous serveis com la incineració o que és necessari preveure creixements futurs. Plantejaments que compartim plenament. Però no tan sols es proposa que aprovem el Pla Director [...]

Llegir més...

Pla Transversal de Nova Ciutadania

Intervenció de Virginia Domínguez en el Ple municipal del 28 de juliol de 2008
Aquest és un pla important perquè el seu acompliment de manera transversal aporta garanties en l’accés als serveis al conjunt de la ciutadania, tant de la població autòctona com de les persones immigrades. Des del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell hem estudiat [...]

Llegir més...