Proposició dels Grups Municipals de CiU, PP, ES, ICV i EUiA i el regidor Antonio Vega al Ple municipal a favor d’instar l’alcalde a cessar el càrrec eventual Xavier Izquierdo, obrir un expedient al cap de la Policia local i complir la moció de 2012 sobre el Cas Mercuri

Aprovada amb el vot en contra del PSC

Atès que el 27 de novembre va fer un any que es va fer pública la investigació de Fiscalia anticorrupció sobre una presumpta trama de corrupció, batejada amb el nom de cas Mercuri.

Atès que aquesta investigació afecta directament a regidors i càrrecs de confiança del consistori. Concretament, en el marc del cas Mercuri, estan imputats els regidors Manuel Bustos, Joan Manau i Paco Bustos, el càrrec de confiança Xavier Izquierdo i l’intendent de la Policia Local José Miguel Duran Macho, a més d’una funcionària municipal.

Atès que durant aquest any s’han anat coneixent parts del sumari, que han transcendit a mitjans de comunicació d’àmbit local i nacional.

Atès que en aquestes informacions del sumari es fa palès que les imputacions tenen una relació directa amb delictes contra l’administració pública, com són la malversació de fons públics, el tràfic d’influències, l’omissió del deure de perseguir el delicte i la infidelitat en la custòdia de documents, entre d’altres.

Atès que el ple municipal va aprovar, en data 4 de desembre de 2012, una moció que ha estat incomplerta pel que fa al segon punt: Instar l’Alcalde a cessar els càrrecs electes i els càrrecs de confiança imputats en el cas Mercuri de les seves responsabilitats de gestió.

Atès que, malgrat haver-hi un canvi d’alcalde el 5 de març d’enguany, els regidors esmentats continuen formant part del consistori, Xavier Izquierdo segueix exercint de càrrec de confiança i José Miguel Duran continua sent l’intendent de la policia.

Atès que els grups municipals proposants considerem que aquesta situació està repercutint de manera molt negativa en la imatge de la ciutat, de l’Ajuntament i afavoreix el descrèdit de la política i dels polítics en general.

Atès que estan en joc els interessos públics i la governabilitat de la ciutat, com ho demostra la dificultat del govern per aprovar el Pressupost municipal per al 2014, entre d’altres temes significatius de la gestió del municipi.

Atès que per ètica, responsabilitat i coherència amb les idees que representen, ja fa temps que els imputats s’haurien d’haver apartat de les seves responsabilitats.

És per tot això que proposem els següents

ACORDS

 1. Instar al govern a complir en la seva totalitat la moció aprovada pel Ple municipal el 4 de desembre de 2012.

 2. Instar a l’alcalde, fent ús de les facultats que la llei li atorga, a cessar el contracte de càrrec eventual de Xavier Izquierdo.

 3. Instar a l’alcalde a retirar les funcions de Cap de la Policia Local a l’Intendent José Miguel Duran Macho, i a obrir-li un expedient informatiu on es puguin dirimir les seves responsabilitats en el cas Mercuri, més enllà de les que es derivaran arran de la seva imputació.

No obstant això, el Ple resoldrà.

Carles Rossinyol, Portaveu del grup municipal de CiU
Esteban Gesa, Portaveu del grup municipal del PP
Virginia Domínguez, Portaveu del grup municipal d’ES
Carme Garcia, Portaveu del grup municipal d’ICV
Marisol Martínez, Portaveu del grup municipal d’EUiA
Antonio Vega, Regidor de l’Ajuntament de Sabadell

Sabadell, 3 de desembre de 2013