Proposició dels Grups Municipals del PSC, CiU, Entesa per Sabadell, PP, ICV i EUiA al Ple municipal del 5 de novembre de 2013 a favor de què el Centre cívic de Can Deu porti el nom del Doctor Josep Maria Plans

Aprovada per unanimitat

Ramon Burgués Salse, Portaveu del Grup municipal del PSC
Carles Rossinyol Vidal, Portaveu del Grup municipal de CiU
Virginia Domínguez Álvarez, Portaveu del Grup municipal d’Entesa per Sabadell
Esteban Gesa Para, Portaveu del Grup municipal del PP
Carme Garcia Suárez, Portaveu del Grup municipal d’ICV
Marisol Martínez Torres, Portaveu del Grup municipal d’EUiA

EXPOSEN QUE:

El doctor Josep Maria Plans va ser una persona compromesa i dedicada al servei de Sabadell i dels seus ciutadans i ciutadanes, amb la voluntat de millorar la seva qualitat de vida, especialment en l’àmbit sanitari. Va ser un destacat defensor dels serveis sanitaris públics, de qualitat i a l’abast de tothom.

Des de la seva responsabilitat com a regidor de Salut d’aquest Ajuntament, en el període comprés entre 1979 i 1987, va desenvolupar una política sanitària d’avantguarda que va servir de model arreu Catalunya i que encara està vigent.

Va crear diversos serveis, com ara el Centre de Planificació Familiar, el Centre d’Atenció a les Drogodependències, el Centre de Salut Mental, les Oficines Sanitàries per a la Prevenció i Control de la Higiene Ambiental i els Serveis de Salut Escolar; va proposar la creació de les deu Àrees Bàsiques de Salut a la ciutat i va culminar la seva tasca com a regidor amb la posada en funcionament del Consorci Hospitalari del Parc Taulí.

L’any 1981 va proposar la creació d’una xarxa d’atenció primària social i sanitària integrada en un únic sistema. Aquesta proposta va implicar un canvi qualitatiu molt rellevant, que es va fer efectiu l’any 1984 amb l’acord entre l’Ajuntament de Sabadell i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Aquell mateix any es van iniciar tres experiències pilot de Centres d’assistència primària a Torre-romeu, Ca n’Oriac i Can Deu, essent en aquest darrer CAP on el doctor Plans va exercir la seva professió de metge la major part de la seva vida.

El doctor Josep Maria Plans va morir l’any 2004 i molts veïns i veïnes el recorden per totes les iniciatives esmentades, però la seva trajectòria el fa també mereixedor del reconeixent i l’agraïment públic pel seu treball continuat a favor de la ciutat.

És per això que PROPOSEN:

 Que el Centre cívic de Can Deu dugui el nom Centre cívic Doctor Josep Maria Plans.

No obstant això, el Ple resoldrà.

Ramon Burgués Salse, Portaveu del Grup municipal del PSC

Carles Rossinyol Vidal, Portaveu del Grup municipal de CiU

Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup municipal d’Entesa per Sabadell

Esteban Gesa Para, Portaveu del Grup municipal del PP

Carme Garcia Suárez, Portaveu del Grup municipal d’ICV

Marisol Martínez Torres, Portaveu del Grup municipal d’EUiA

Sabadell, 28 d’octubre de 2013

IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL