Presentació de la moció de l’ES, ERC i ICV-EUiA sobre les contractacions irregulars de personal municipal

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal del 5 d'abril de 2011
La nostra preocupació per la seva política de gestió del personal municipal no és nova. L’Entesa per Sabadell ha denunciat en diferents ocasions la seva mala praxi i els incompliments de la llei 7/2007: l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. L’EBEP pretén garantir els [...]

Llegir més...

Presentació de la moció d’ES a favor de retornar la qualificació urbanística original al solar municipal del número 145 del carrer de Vilarrúbies

Intervenció d’Isidre Soler en el ple municipal del 5 d'abril de 2011
Portem aquesta proposta al Ple perquè considerem que es tracta d’un tema important per la ciutat: disposar del màxim de sòl públic per equipaments. El solar objecte de la moció va ser fruit d’una decisió del govern municipal, l’any 2004, de segregar la parcel·la [...]

Llegir més...