Presentació de la moció de l’Entesa sobre la Casa Duran

Intervenció d'Isidre Soler en el Ple municipal del 2 de desembre de 2008
Des de l’Entesa per Sabadell considerem un fet fonamental que el patrimoni col·lectiu resti obert al conjunt de la ciutat, per poder aprofitar d’aquesta manera les potencialitats d’espai, històriques i emocionals d’aquest patrimoni en benefici del conjunt de l’entramat social i cultural de [...]

Llegir més...

Sobre el Compte General 2007

Intervenció d'Isidre Soler al Ple municipal del 7 d'octubre de 2008
El compte general reflecteix la gestió comptable del Pressupost. Per tan estem aprovant els ingressos i les despeses previstes en el pressupost del 2007. Des d’aquest punt de vista hem confiat sempre en la professionalitat i el rigor del personal d’Intervenció General i ens hem [...]

Llegir més...

Sobre l’aprovació inicial del Pla Director del Cementiri

Intervenció d'Isidre Soler al Ple municipal del 7 d’octubre de 2008
És evident que cal endreçar el Cementiri, que s’ha d’ordenar el sistema viari i l’aparcament; que calen implantar nous serveis com la incineració o que és necessari preveure creixements futurs. Plantejaments que compartim plenament. Però no tan sols es proposa que aprovem el Pla Director [...]

Llegir més...