Sobre el Compte General 2007

Intervenció d'Isidre Soler al Ple municipal del 7 d'octubre de 2008

El compte general reflecteix la gestió comptable del Pressupost. Per tan estem aprovant els ingressos i les despeses previstes en el pressupost del 2007.

Des d’aquest punt de vista hem confiat sempre en la professionalitat i el rigor del personal d’Intervenció General i ens hem abstingut malgrat no haguéssim donat suport al Pressupost presentat pel govern.

Enguany, en el marc de la Comissió especial de Comptes, hem sol·licitat informació relacionada amb determinades despeses municipals, així com la relació de les principals empreses proveïdores de l’Ajuntament.

Una informació que cada any se’ns ha facilitat però que en aquesta ocasió, i de manera incomprensible, se’ns ha negat. Hi ha hagut un canvi d’actitud per part del govern.

Altres grups municipals han sol·licitat altres informacions i també se’ls hi ha denegat. Fet que ens va portar a sol·licitar un informe al Sr. Secretari.
Per tant ens trobem amb un canvi d’actitud del govern molt negatiu.

Un canvi d’actitud que comporta una greu pèrdua de transparència, en aquesta ocasió, de la gestió dels recursos públics. I això ens preocupa.

En conseqüència, sense informació, sense transparència, sense confiança, és difícil donar per bona la gestió dels responsables polítics.

Per tant votarem en contra.