Presentació de la moció de l’Entesa sobre la banca ètica

Intervenció d'Isidre Soler al Ple municipal del 4 de novembre de 2008

Estem en èpoques de canvis i pensem i pensem que hi ha oportunitats de canvis positius. Faria vàries preguntes coma ara:

Sabem on van a parar i quines finalitats els nostres diners?

Sabem si el nostre banc inverteix en armament o no?

Sabem si en el nostre fons d’inversió hi ha empreses que malmetin el medi ambient?

Si estem segurs que no estem implicats en l’explotació infantil a través del nostre banc?

Aquestes són algunes preguntes que tindríem moltes dificultats per respondre.

El que si sabem és que les activitats econòmiques no són neutrals. Qualsevol activitat econòmica, evidentment, té implicacions mediambientals, socials o ètiques, que afavoreixen uns i perjudiquen altres.

Per això va néixer la Banca ètica. Per oferir una alternativa que permet estalviar, invertir i operar fent compatibles els beneficis econòmics amb els beneficis ambientals i socials, a partir d’aplicar criteris ètics i de transparència.

Aquestes entitats apliquen criteris positius com són prioritzar les seves inversions a projectes mediambientals, el comerç just i els microcrèdits cap a persones amb pocs recursos econòmics. I també apliquen criteris negatius evitant operacions relacionades amb la producció i venda d’armament, l’especulació financera, les pràctiques d’explotació laboral o infantil, etc.

La banca ètica fa més de 30 anys, ja és una realitat a Europa i ja comença a ser-ho també aquí a Catalunya, amb entitats financeres amb prou solvència com poden ser Triodos Bank, Fiare, Okicrèdit, Fets, etc. per citar-ne les més conegudes, amb les quals ja és possible operar.

Per tant i partint del convenciment que aquest Ajuntament està compromès amb les bones pràctiques i la seva difusió, així com en els valors ètics i la solidaritat, pensem que podem ser capdavanters confiant i operant amb alguna de les entitats de finances ètiques.

És per aquest motiu que, desprès de recollir les esmenes plantejades pels grups municipals d’ ICV-EUIA i del PSC, proposem:

1. Que l’Ajuntament de Sabadell comenci a operar bancàriament en alguna de les entitats que apliquen criteris de banca ètica o social dipositant una part del pressupost de cooperació i solidaritat i que estudiï fer extensiva l’operativa amb la banca ètica a altres regidories o àmbits municipals.

2. Que l’Ajuntament de Sabadell impulsi entre la ciutadania accions de promoció i divulgació de la banca ètica o social i que editi un tríptic informatiu per tal de posar-lo a disposició de la ciutadania.

3. Que aquest acord es traslladi al sí del Consell de Solidaritat per tal que sigui considerat i es valori conjuntament amb el Departament d’Economia municipal quina és l’entitat més idònia per operar.

4. Que l’Ajuntament promogui accions en aquesta mateixa línia conjuntament amb altres municipis.