Aprovació inicial d’Ordenances Fiscals 2009

Intervenció de Virginia Domínguez en el Ple extraordinari del 28 de novembre de 2008

Les ordenances fiscals que ens presenta el govern reprodueixen la mateixa estructura dels darrers anys i hi aporten poques novetats.

Creiem que s’hi podrien introduir més elements de caire social i també de foment de bones pràctiques mediambientals. I també ens preocupa que els serveis d’atenció domiciliària incrementin les seves taxes com a conseqüència de l’adequació a la nova concessió.

El nostre grup comparteix alguns aspectes d’aquestes ordenances que, en definitiva, regulen l’obtenció d’una part dels recursos de l’Ajuntament, que repercutiran directament en els serveis a la ciutadania.

En aquest sentit, defensem que els ciutadans i ciutadanes contribueixin a mantenir els serveis de la comunitat, sempre tenint en compte l’equitat i la progressivitat, de manera que les taxes i els impostos siguin justos i proporcionats a les diferents situacions socioeconòmiques.

Defensem la necessitat de les taxes i dels impostos, sense augmentar la pressió fiscal, però sense que l’Ajuntament perdi capacitat per oferir serveis. Per tant, considerem adequat que les ordenances fiscals pugin com a màxim el mateix que l’IPC.

El que no podem compartir de cap manera, el que ens allunya d’aquest text definitivament, és la taxa de residus. Una taxa de la que ja no se’n parla, però que nosaltres no assumim. Com saben, des del primer moment ens hi hem oposat perquè és una taxa injusta, que no contribueix a reduir el volum de residus ni a promoure les bones pràctiques de la ciutadania.

L’Entesa per Sabadell defensa la necessitat, la urgència, d’aplicar un pla de reducció de residus per motius econòmics però, sobretot, per motius mediambientals. Un pla de reducció de residus que, de fet, és un compromís unànime del ple a partir d’una moció de l’Entesa presentada ara fa quatre anys, l’octubre de 2004. Un compromís fins ara incomplert per l’Equip de Govern.

Pensem que aquest ha de ser el camí. Estem convençuts de què el camí no és produir més residus. I aquest és el principal motiu pel qual no podem donar suport a aquestes ordenances fiscals.

Tanmateix, hem estudiat el text i, com hem fet en anys anteriors, formularem diverses al·legacions en el període d’exposició pública, bàsicament encaminades a fomentar les bones pràctiques mediambientals i a introduir alguns elements de tipus social, tot esperant que es puguin recollir en el document final que es portarà novament a aprovació a aquesta sala.