Sobre el Pacte d’alcaldes Canvi Climàtic

Intervenció de Virginia Domínguez al Ple municipal del 7 d'octubre de 2008

Tenim sobre la taula un document, un pacte, que reconeix que el canvi climàtic és una realitat i que la utilització d’energia per a activitats humanes n’és responsable en gran part. Un document que recull un compromís per reduir les emissions de CO2 en més del 20% per a 2020.

És evident que compartim tant la primera afirmació com l’objectiu de reducció d’emissions de CO2.

Però, tanmateix, pensem que les declaracions de bones intencions no aporten res si no van acompanyades de mesures efectives, mesures reals que davant de la gravetat de la situació actual –molt més greu del què ens imaginem- han de ser radicals, han d’incidir directament en un canvi del model de societat, no només a nivell energètic, sinó també en el model de mobilitat, d’infraestructures i de consum.

El grup municipal de l’Entesa està plenament compromès amb la defensa del territori i del medi, de la salut de les persones i de la salut del planeta, i per aquest motiu donarem suport a aquesta adhesió, però no podem obviar que la situació actual és fruit d’unes polítiques d’ocupació del territori i de mobilitat que no han tingut en compte criteris de sostenibilitat i que es continuen defensant des del partit socialista -que ostenta el govern de la ciutat- que continua apostant per infraestructures totalment incompatibles amb els objectius d’aquest pacte.

Per exemple, vostès han impulsat l’anomenat Pacte d’infraestructures que reclama la construcció del Quart Cinturó, la Ronda Est i la Interpolar Sud, tres exemples d’infraestructures que contribueixen a les emissions de CO2 i, per tant, al canvi climàtic.

Els animo, a vostès i a la resta de grups que continuen defensant polítiques de mobilitat obsoletes, a reflexionar sobre les seves contradiccions i espero que la conclusió de la seva reflexió sigui apostar per les polítiques contra el canvi climàtic no només pel que fa a l’energia, sinó també respecte de la mobilitat i les infraestructures.

D’altra banda, si de veritat volem que això canviï, si realment volem assolir una reducció d’emissions de CO2 caldrà molt més que un pacte d’alcaldes i d’un pla d’acció d’energia Sostenible. Si volem que això canviï caldrà la implicació decidida de les administracions, de les entitats i del conjunt de la ciutadania per anar en una direcció molt diferent de la que ara anem.