Presentació de la moció de l’Entesa sobre la Casa Duran

Intervenció d'Isidre Soler en el Ple municipal del 2 de desembre de 2008

Des de l’Entesa per Sabadell considerem un fet fonamental que el patrimoni col·lectiu resti obert al conjunt de la ciutat, per poder aprofitar d’aquesta manera les potencialitats d’espai, històriques i emocionals d’aquest patrimoni en benefici del conjunt de l’entramat social i cultural de la nostra societat.

Un dels elements més rellevants del patrimoni històric sabadellenc és la Casa Duran, adequada després d’un llarg procés de rehabilitació i d’una important inversió econòmica.

Actualment però, la Casa Duran està desaprofitada pel fet d’estar destinada exclusivament a actes institucionals.

Pensem que amb aquesta limitació es perd l’oportunitat de què les entitats de la ciutat disposin d’un espai més, d’un espai incomparable, on dur a terme determinades activitats, des d’exposicions a actes diversos com recepcions, conferències, trobades, etc. adequades a les característiques estructurals i històriques de l’edifici.

Per aquest motiu, i amb la finalitat d’aprofitar al màxim la capacitat i la qualitat d’aquesta masia del segle XVI portem a la consideració d’aquest ple de desembre la proposta concreta, després que el GM de CiU es fet aquesta observació:

1. Que la Casa Duran s’obri a la ciutat com espai destinat a usos socials i culturals de petit format.

2. Que es confeccioni i aprovi un Reglament d’usos de la Casa Duran que reguli tots els aspectes relatius a la utilització d’aquest equipament, d’acord amb les seves característiques.