Proposició al Ple municipal a favor de desafectar les reserves de sòl de l’Autovia Orbital de Barcelona (Quart Cinturó) del planejament general

Rebutjada amb el vot contrari de PSC, CiU i PP
Virginia Domínguez Álvarez, Portaveu del Grup municipal d’Entesa per Sabadell EXPOSA QUE: El denominat Cierre de la Autovia Orbital de Barcelona, conegut com a Quart Cinturó, és un projecte d’autovia entre Abrera i Granollers impulsat pel Ministeri de Fomento, per duplicar la xarxa viaria bàsica existent [...]

Llegir més...

Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell al Ple municipal del 12 de març de 2013 a favor d’un pla d’intervenció comunitària

Aprovada per unanimitat
Virginia Domínguez Álvarez, Portaveu del Grup municipal d’Entesa per Sabadell EXPOSA QUE: La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial tenia com a objectiu la millora de les condicions de vida de tots els ciutadans, especialment d’aquells que resideixen en els [...]

Llegir més...

Proposició dels GM de CiU, PP, ES, ICV i EUiA a favor de substituir els càrrecs electes i de confiança imputats pel Cas Mercuri de les seves responsabilitats públiques

Aprovada amb el vot contrari del PSC
Carles Rossinyol Vidal, Portaveu del Grup Municipal de CiU Esteban Gesa Para, Portaveu del Grup Municipal del PP Virgínia Domínguez Álvarez, Portaveu del Grup Municipal d’ES Carme Garcia Suàrez, Portaveu del Grup Municipal d’ICV Marisol Martínez Torres, Portaveu del Grup Municipal d’EUiA Exposem que, Atès que l’Ajuntament es va [...]

Llegir més...

Proposició dels GM Entesa per Sabadell, ICV, EUiA, CiU i PP al Ple del 4 de desembre de 2012 a favor del nomenament d’un alcalde accidental i el cessament dels càrrecs electes i de confiança imputats en el Cas Mercuri

Aprovada amb el vot contrari del PSC
Carles Rossinyol Vidal, Portaveu del Grup municipal de Convergència i Unió Esteban Gesa Para, Portaveu del Grup municipal del Partit Popular Virginia Domínguez Álvarez, Portaveu del Grup municipal d’Entesa per Sabadell Carme Garcia Suárez, Portaveu del Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya – Verds Marisol Martínez Torres, Portaveu del Grup [...]

Llegir més...

Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell al Ple municipal del 4 de desembre de 2012 a favor d’un pla d’intervenció comunitària

Sobre la taula
Virginia Domínguez Álvarez, Portaveu del Grup municipal d’Entesa per Sabadell EXPOSA QUE: La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial tenia com a objectiu la millora de les condicions de vida de tots els ciutadans, especialment d’aquells que resideixen en els [...]

Llegir més...

Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell al Ple municipal del 6 de novembre de 2012 a favor de rehabilitar els habitatges de l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil com a habitatges d’inclusió social

Rebutjada amb l'abstenció del PP i el vot contrari del PSC
Virginia Domínguez Álvarez, Portaveu del Grup municipal d’Entesa per Sabadell EXPOSA QUE: El dret a disposar d’un habitatge digne i adequat és un dret fonamental reconegut per totes les legislacions, des de la Declaració dels Drets Humans, la Constitució Espanyola, fins l’Estatut de Catalunya. L’accés [...]

Llegir més...

Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell a favor d’impulsar els horts urbans

Virginia Domínguez Álvarez, Portaveu del Grup municipal d’Entesa per Sabadell EXPOSA QUE: A Sabadell hi ha un nombre elevat de solars públics i privats que actualment no tenen cap ús i generalment resten tancats a la ciutat. L’estat de molts d’aquests espais esdevenen un focus de problemes al convertir-se en llocs amb brutícia i deixalles, [...]

Llegir més...