Proposició dels GM Entesa per Sabadell, ICV, EUiA, CiU i PP al Ple del 4 de desembre de 2012 a favor del nomenament d’un alcalde accidental i el cessament dels càrrecs electes i de confiança imputats en el Cas Mercuri

Aprovada amb el vot contrari del PSC

Carles Rossinyol Vidal, Portaveu del Grup municipal de Convergència i Unió
Esteban Gesa Para, Portaveu del Grup municipal del Partit Popular
Virginia Domínguez Álvarez, Portaveu del Grup municipal d’Entesa per Sabadell
Carme Garcia Suárez, Portaveu del Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya – Verds
Marisol Martínez Torres, Portaveu del Grup municipal d’Esquerra Unida i Alternativa

EXPOSA QUE:

El cas Mercuri, a partir d’una operació liderada per la Fiscalia Anticorrupció del Jutjat número 1 de Sabadell, ha provocat la imputació de diferents càrrecs electes i de confiança de l’Ajuntament de Sabadell en una presumpta trama de corrupció urbanística.

El fet de què l’alcalde Manuel Bustos hagi estat denunciat per la fiscalia i fins ara hagin estat imputats els regidors Joan Manau, Francisco Bustos i Ricard Estrada, posa en qüestió la gestió desenvolupada per l’alcalde i justifica que, davant del descrèdit que s’ha generat entre la ciutadania, sigui apartat temporalment de les seves funcions.

La gravetat dels fets investigats requereix que es prenguin mesures excepcionals per garantir la governabilitat i la confiança en la institució municipal, fet que fa necessari que algun altre membre del govern, que no estigui imputat, assumeixi la màxima responsabilitat de la ciutat.

D’altra banda, per l’abast del cas i la quantitat de persones vinculades a l’Ajuntament de Sabadell que estan afectades, és imprescindible garantir la màxima transparència i bon ús dels recursos municipals, tant econòmics com humans.

És per això que, PROPOSA:

 Primer: Instar l’Alcalde a nomenar un alcalde o alcaldessa accidental fins que finalitzin les diligències prèvies sobre el cas Mercuri.

 Segon: Instar l’Alcalde a cessar els càrrecs electes i els càrrecs de confiança imputats en el cas Mercuri de les seves responsabilitats de gestió.

 Tercer: Acordar que les despeses derivades de la defensa dels càrrecs electes i càrrecs de confiança imputats en cap cas no es finançarà amb fons públics ni comptaran amb personal de cap administració pública.

No obstant això, el Ple resoldrà.

Carles Rossinyol Vidal, Portaveu del GM Convergència i Unió
Esteban Gesa Para, Portaveu del GM Partit Popular
Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del GM Entesa per Sabadell
Carme Garcia Suárez, Portaveu del GM Iniciativa per Catalunya-Verds
Marisol Martínez Torres, Portaveu del GM Esquerra Unida i Alternativa

Sabadell, 4 de desembre de 2012

IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL