30 anys d’ajuntaments democràtics

Intervenció d'Isidre Soler en l'acte institucional del 17 d'abril de 2009
Bona tarda a tothom L’abril del 1979, ara fa 30 anys, la voluntat d’un poble retornava exultant al govern de la seva ciutat. No era per menys després del llarg trajecte d’angoixa i de silencis que havien representat 40 anys de règim franquista. Finalment havíem [...]

Llegir més...

Presentació de la moció de l’Entesa sobre l’autisme

Intervenció de Virginia Domínguez al Ple municipal del 7 d'abril de 2009
L’autisme és un trastorn generalitzat del desenvolupament que comporta el deteriorament de les relacions socials, problemes per processar la informació i un patró de conducta restringit i repetitiu. És un trastorn molt complex, encara molt desconegut per als professionals i pel conjunt de la [...]

Llegir més...

Sobre el Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL)

Intervenció d'Isidre Soler en el Ple extraordinari del 23 de desembre de 2008
Voldria desgranar en tres blocs l’opinió de l’Entesa en relació aquest Fons Estatal:  L’essència d’aquest fons  Les seves virtuts i limitacions  Els projectes en sí Sobre el caràcter d’aquest fons Vagi per endavant que compartim la necessitat d’intervenir per millorar l’activitat econòmica al [...]

Llegir més...

Aprovació definitiva del Pressupost 2009

Intervenció d'Isidre Soler en el Ple extraordinari del 23 de desembre de 2008
Confiàvem que desprès d’un mes de reflexió haurien fet correccions a la proposta inicial del pressupost pel 2009, sobretot després de les peticions d’anar cap uns pressupostos més austers, de rebaixar al màxim determinades partides per disposar de més recursos amb els quals [...]

Llegir més...

Aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals 2009

Intervernció d'Isidre Soler en el Ple extraordinari del 23 de desembre de 2008
Des de l’Entesa sempre hem defensem que els ciutadans i ciutadanes contribueixin a mantenir els serveis col·lectius d’una manera equitativa i progressiva. En aquest sentit veiem positivament que s’hagi rebaixat de la previsió inicial d’augmentar un 4,5 a un 3,9 %. Defensem unes [...]

Llegir més...

Aprovació definitiva de l’Ordenança General de Subvencions

Intervenció de Virginia Domínguez en el Ple extraordinari del 23 de desembre de 2008
Com ja vam avançar en l’aprovació inicial d’aquesta ordenança, considerem que la regulació en la concessió de subvencions és positiva i que també és positiu que els criteris i regles d’atorgament d’ajuts municipals estiguin a l’abast de tothom. Des de l’Entesa sempre [...]

Llegir més...