L’Entesa per Sabadell presenta al·legacions a l’Ordenança reguladora de les Zones de Baixes Emissions – ZBE

Considera les ZBE una mesura insuficient i poc ambiciosa per millorar la qualitat de l’aire de manera efectiva i evitar les conseqüències negatives de la contaminació atmosfèrica per a la salut pública

L’Entesa per Sabadell ha presentat, dins del termini d’exposició pública, consideracions i al·legacions a l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de les zones de baixes emissions de Sabadell, amb la finalitat de millorar la proposta del govern municipal i reclamar actuacions efectives per reduir la mobilitat urbana i la contaminació atmosfèrica.

Sabadell és una de les ciutats de l’àmbit metropolità amb uns nivells de contaminació més elevats i segons l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) cada any a la nostra ciutat moren prematurament unes 300 persones per malalties relacionades amb la contaminació atmosfèrica.

Segons el propi Projecte Tècnic de les ZBE el trànsit de vehicles és la principal font contaminant:

 • El trànsit urbà i l’autopista C-58, emeten el 78% dels NOX i gairebé el 90% de les PM10

 • El global de la mobilitat en superfície, vehicle privat i xarxa d’autobusos, generen el 85% del total de les emissions de NOX i un 95% de les emissions de PM10.

Les principals al·legacions a l’Ordenança reguladora de les ZBE són:

 • Suprimir determinades autoritzacions específiques d’accés a les ZBE.

 • Concretar els terminis per ampliar les ZBE a la resta de la ciutat.

 • Que tots els vehicles municipals i de les concessionàries siguin de zero emissions.

 • Garantir la protecció de les dades obtingudes dels moviments dels vehicles.

 • Publicació anual dels resultats de les dades de contaminació i de la mobilitat real a la ZBE.

 • Donar compte trimestralment a la Taula de Mobilitat de l’avaluació i implantació de la ZBE.

 • Informar a la ciutadania de l’estat de l’aire a qualsevol punt de la ciutat en temps real.

 • Adaptar l’OM de les ZBE al “Pla de Qualitat de l’Aire 2023-2017” de la Generalitat.

 • Campanya informativa prèvia exposant els greus efectes de la contaminació atmosfèrica generada pel trànsit de vehicles sobre el medi i la salut pública i que les ZBE són una mesura més, però no la única, per pal·liar aquest greu problema.

A més de les al·legacions a l’Ordenança també es proposen altres actuacions per incidir de manera real en el model de mobilitat a la ciutat i a l’àmbit vallesà i millorar de manera efectiva la qualitat de l’aire i la salut pública:

 • Aprovar definitivament el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Sabadell, PMUS, 2023-2028, iniciat el 2017 i pendent d’aprovació des del gener de 2023 de manera incomprensible.

 • Dur a terme les actuacions previstes en el Pla d’Acció per la Millora de la Qualitat de l’Aire aprovat el 2017.

 • Realitzar les actuacions del Pla director de la Bicicleta de Sabadell 2019-2025 per afavorir l’ús de la bicicleta de manera segura.

 • Millorar la xarxa de transport col·lectiu, incloent-hi mesures d’integració multimodal.

 • Facilitar els desplaçaments a peu, en bicicleta o altres mitjans de transport actiu.

 • Augmentar les zones de vianants i millorar la qualitat de l’espai públic.

 • Fomentar l’ús de mitjans de transport elèctrics, com el repartiment de mercaderies.

 • Reduir la mobilitat als centres escolars, sanitaris o altres d’especial sensibilitat.

 • Reclamar el perllongament del FGC fins a Castellar del Vallès.

 • Reclamar la construcció de dues noves estacions de Rodalies a l’Hospital Parc Taulí i a Can Llong-Castellarnau.

 • Impulsar la connexió dels polígons industrials amb transport col·lectiu.

 • Renunciar a noves vies d’alta capacitat com el Quart Cinturó/Ronda Nord.

 • Desestimar l’ampliació de l’actual aparcament soterrat al Passeig de la Plaça Major.

 

Podeu accedir a tot el document d’al·legacions al web de l’Entesa:

https://www.entesa.org/wp-content/uploads/2024/02/240223_AllegacionsES_OM_ZBE.pdf