Màrius Navazo reivindica que els carrers esdevinguin espais de vida

Tercer debat del Cicle «Encara hi som a temps. Crisi ambiental i ecològica global», organitzat per l’Entesa per Sabadell

L’Entesa per Sabadell va tancar el passat dimecres el cicle de debats sobre la crisi ambiental i ecològica amb la xerrada del geògraf expert en mobilitat urbana sostenible Màrius Navazo que portava per títol «Una nova mobilitat per a una ciutat sostenible».

La xerrada es va iniciar amb l’afirmació contundent de què cal treure cotxes de l’espai urbà, perquè és l’única manera de complir els llindars de les normatives de soroll i de qualitat de l’aire i de generar espais de vida. Per assolir aquest objectiu cal aplicar simultàniament mesures per mimar els usuaris del transport públic, la bicicleta i l’anar a peu i d’altres per penalitzar els usuaris del cotxe.

Cal capgirar les regles del joc, buscant mesures amb potencial transformador, com ara l’urbanisme tàctic per recuperar espais d’estada, alhora que s’actua reduint places d’aparcament, alterant sentits de circulació per trencar els trajectes drecera, segregar l’autobús, etc. En aquest sentit, Màrius Navazo va defensar que el més rellevant és que hi hagi una voluntat de canvi, una decisió, que ha de ser política i estratègica, per prioritzar aquest tipus d’espais en detriment de l’ocupació majoritària dels carrers per part dels vehicles. L’espai públic és un recurs finit i la decisió de tenir-los dedicats als cotxes o a altres usos no ha de ser una decisió tècnica sinó una aposta política. Així mateix, caldria passar la pilota a la ciutadania perquè reclamin aquest tipus d’espais que generen qualitat i comunitat.

Seguidament va fer tres propostes:

– Actuar sobre les artèries principals (el 20-25% dels carrers) per reduir la facilitat per circular i per aparcar, alhora que es prioritzen altres modes de transport.

– Actuar sobre la política d’aparcament, trencant la dinàmica de considerar l’aparcament gratuït com un dret. Aquesta pràctica és en definitiva una privatització d’un espai col·lectiu per a un ús particular. Cal capgirar aquesta idea i utilitzar l’aparcament com a mesura dissuasiva de l’ús del cotxe dins de la ciutat.

– Convertir la xarxa secundària en carrers plens de vida, amb dissenys que acullin les persones i generin espais d’estada i d’intercanvi en contraposició als carrers que tenim que majoritàriament estan pensats com a vies de pas. D’aquesta manera es retornarien els espais a la gent per tal de poder jugar, descansar, conversar, etc., activitats que fins fa un segle es feien habitualment al carrer.

El debat posterior va tractar diversos temes, com ara el dèficit a l’oferta de transport públic, la manca de comerç local que aboca a anar en cotxe a comprar o les dificultats per a les persones amb mobilitat reduïda pel mal estat de les voreres i paviments.

Amb aquesta sessió l’Entesa per Sabadell posa fi a les jornades que es van iniciar el 17 de gener amb la participació de Joan Buades, investigador sobre globalització i canvi climàtic, i van continuar el 22 de febrer amb la xerrada de Mireia Gascón, Investigadora d’ISGlobal en epidemiologia ambiental.