Salut pública, ZBE i negacionisme de PSC-Junts

Isidre Soler Clarena, Entesa per Sabadell

La mala qualitat de l’aire que respirem és una de les principals problemàtiques a nivell ambiental i social. Organismes com l’ Organització Mundial de la Salut (OMS) i la Unió europea adverteixen diàriament de la necessitat de reduir la contaminació generada per la mobilitat i millorar la salut pública.

El trànsit de vehicles genera un 70% de la contaminació que respirem: partícules en suspensió i gasos com el diòxid de nitrogen, diòxid de carboni,… son, entre altres, els principals causants del canvi climàtic i dels efectes negatius per a la salut pública, amb malalties respiratòries i cardiovasculars, càncer, afectació del desenvolupament neurològic dels infants, aparició de l’alzheimer, etc. Son els responsables de més de 300.000 morts prematures anuals a la Unió europea, de 3.500 a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i d’unes 300 persones a Sabadell.

Per aturar aquesta alarmant afectació al clima i a la salut pública les administracions tenen l’obligació de reduir les emissions de contaminants de manera dràstica abans del 2030, donant compliment a les directives de la Unió europea i la legislació. Una de les principals mesures és que les ciutats de més de 50.000 habitants han d’adoptar plans de mobilitat urbana sostenible abans de 2023 amb actuacions efectives, entre elles Zones de Baixes Emissions, per a reduir les emissions generades per la mobilitat.

Sabadell és una de les ciutats on la contaminació atmosfèrica és més greu, superant els valors límits de protecció de la salut pública establerts per la Unió Europea i molt per sobre dels de l’OMS. Per aquest motiu, l’any 2017 el govern de transformació va impulsar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Sabadell, PMUS 2023-2028, que replanteja el transport col·lectiu i planifica la mobilitat sostenible a la ciutat, el Pla d’Acció per la Millora de la Qualitat de l’Aire, amb actuacions per a reduir la contaminació atmosfèrica i el Pla Director de Bicicletes per a fomentar l’ús segur de la bici.

Amb l’arribada del PSC i Junts al govern municipal l’any 2019 aquests plans van ser arraconats. El PMUS paralitzat i pendent d’aprovació des del gener de 2023. Del Pla d’Acció per la Millora de la Qualitat de l’Aire no s’ha realitzat cap de les actuacions previstes, ni tampoc del Pla Director de Bicicletes i no s’ha efectuat ni un sol pam de nous carrils bici i ni tant sols s’han repintat els existents.

Ara, amb la implantació obligatòria de les ZBE, el govern PSC-Junts ha tornat a mostrar el seu nul interès per millorar la qualitat de l’aire, proposant un àmbit insuficient i amb tantes facilitats per accedir-hi que l’objectiu de reduir el trànsit i la contaminació quedarà en un no res. L’única preocupació del govern, amb l’alcaldessa al capdavant, és endarrerir tot el possible les ZBE utilitzant la barraqueta partidista del PSC, l’Arc Metropolità de Barcelona, com a grup de pressió enfront la Generalitat que és qui ha d’establir uns criteris unificats per a tots els municipis que han d’implantar les ZBE.

El govern PSC-Junts està instal·lat en el negacionisme climàtic i ambiental. No només no ha fet res per una mobilitat sostenible, millorar la qualitat de l’aire i evitar més morts de sabadellencs i sabadellenques associades a la contaminació, sinó que va en sentit contrari, apostant per més mobilitat insostenible i més contaminació, reclamant autopistes com el Quart Cinturó / Ronda Nord, veritables destructores del medi i generadores de contaminació, i volent incrementar la circulació de cotxes al mig de la ZBE amb la construcció d’un nou aparcament soterrat al Passeig de la Plaça Major.

Sabadell no pot deixar d’actuar i avançar cap una ciutat ambiental i socialment sostenible i garantir la qualitat de vida dels seus ciutadans. La lluita contra el canvi climàtic, la contaminació i la millora de la salut pública ha de ser una prioritat. Cal deixar els discursos retòrics i les proclames buides que acaben en paper mullat o en una mostra més d’hipocresia política, com la Declaració d’emergència climàtica o la Declaració de Sabadell per a la millora de la qualitat de l’aire. Cal actuar de manera urgent i decidida amb mesures concretes, valentes i coherents amb els objectius i el reptes a assolir. Ens hi va la salut i la vida.