La decebedora política dels Museus municipals

Isidre Soler Clarena, Entesa per Sabadell - Crida per Sabadell

No és cap descobriment afirmar que a Sabadell tenim uns museus més propis d’una ciutat sense cap mena d’aspiració cultural que no pas el d’una ciutat que pretén ser capital de la cultura catalana. El desinterès institucional per uns museus municipals que preservin i mostrin en les condicions que es mereix el valuós patrimoni ha estat una constant durant molts anys, llevat d’algunes actuacions puntuals.

El Museu d’Història de Sabadell no ha sofert cap canvi rellevant des de la seva inauguració l’any 1931. La manca d’espai, de serveis, de condicions ambientals, etc. han impedit que sigui un equipament cultural d’acord amb les possibilitats museogràfiques del segle XXI. El Museu d’Art, inaugurat l’any 1980, també està encotillat i no pot mostrar en condicions adequades el notable patrimoni artístic local, exhibir exposicions externes o dur a terme les tasques de conservació, documentació, etc. Situació denunciada abastament per l’Associació d’Artistes Plàstics i Visuals de Sabadell.

Però la mostra més sagnant de la desídia per la memòria històrica i la cultura sabadellenca és el Museu de la Indústria Tèxtil Llanera. Després d’una llarga reivindicació ciutadana, l’any 1994, el Consistori va aprovar crear-lo i va iniciar el procés per posar en valor el paper que ha tingut la industria tèxtil en la construcció de la ciutat, i mostrar els continguts industrials, tecnològics, econòmics, socials i arquitectònics. A l’any 1998, el darrer govern d’Antoni Farrés, va adquirir el Vapor Pissit perquè fos l’espai central del MITL, va aprovar el projecte museològic i una partida econòmica inicial.

L’any 1999, el PSC va arribar al govern municipal i va abandonar el projecte i el va esquarterar, destinant a altres usos dues peces bàsiques del MITL: el Despatx Lluch a Oficina d’Informació i el Molí de Sant Oleguer a alberg de Joventut. L’any 2009 va anunciar que volia transformar el Vapor Pissit en un complex teatral que comportava l’enderroc de la part més antiga i valuosa del vapor. Atemptat que per sort no va reeixir.

En els 16 anys de mandat del PSC, del 1999 al 2015, la inversió als museus municipals va ser pràcticament nul·la, llevat de les partides pel seu manteniment ordinari. També va ser nul·la la voluntat de transformar-los en uns nous equipaments a l’alçada dels temps. Només van tenir esma per fer volar coloms amb l’anunci, el desembre de 2006, d’un Complex museístic al solar del Vapor Turull a càrrec de l’arquitecte Álvaro Siza. Anunci que no va passar de ser un titular de diari més.

En el mandat del 2015 al 2019 el govern de transformació va realitzar dues actuacions importants: protegir com a bé patrimonial les naus de llevant del Vapor Pissit i rehabilitar-les pel futur MITL, i elaborar el Pla de Museus 2020-2030, amb una diagnosi de l’estat dels museus i l’Arxiu municipal i l’esbós del seu futur. Així com la creació de la Taula de participació de l’Arxiu Històric i els Museus Municipals de Sabadell, un òrgan consultiu i de participació, amb representants d’institucions i entitats públiques i privades, que te l’encàrrec validar el Pla de Museus i avançar en la seva materialització.

El maig del 2019 el PSC va fer-se de nou amb el poder municipal, però no va constituir la Taula fins l’octubre de 2020, 16 mesos després d’haver format govern. A la primera reunió el regidor de Cultura ja va deixar palès que en aquest mandat no invertirien ni un euro per afrontar les recomanacions del Pla de Museus, donat que tenien “altres prioritats” i així ha estat, el govern municipal no hi ha destinat ni un euro en aquests 4 anys. Únicament s’ha executat la rehabilitació de les naus de llevant del Vapor Pissit que el govern de transformació havia deixat en marxa.

En aquest mandat 2019 – 2023, no només no s’ha fet cap inversió en els museus, ni s’ha plantejat quin futur es vol pels museus de la ciutat, sinó que el govern del PSC ni tant sols ha volgut validar el Pla de Museus per portar-lo a aprovació del Ple municipal. Dit d’una altra manera, el govern l’ha vetat, amb el subterfugi que, fa mesos, l’alcaldessa havia anunciar que “tenia aportacions a fer” (sic) segons el regidor de Cultura. “Aportacions” possiblement relacionades amb la recent promesa electoral de crear un Museu d’Història, del Tèxtil i del Disseny de Sabadell a l’edifici del Museu del Gas, mai exposades a la Taula de participació i al marge de les propostes del Pla de Museus.

Tota una declaració del desinterès real pel Pla de Museus, pel futur dels museus i una absoluta falta de consideració envers les persones i entitats que durant quatre anys han participat i han dedicat temps a la Taula, sembla ser que en va, especialment cap el treball que des de fa anys realitza l’Associació de Professionals i Amics del Tèxtil de Sabadell per fer realitat el MITL.

Quatre anys més perduts davant la imperiosa necessitat de debatre i arribar a un acord de ciutat per a transformar els actuals Museu d’Història i Museu d’Art, i fer realitat el Museu de la Indústria Tèxtil Llanera perquè esdevinguin veritables equipaments culturals a l’alçada de les necessitats actuals.

Confiem en el proper mandat poder capgirar la decebedora política cultural i dels museus de Sabadell, junt amb les persones i entitats que han demostrat tenir sensibilitat i interès pel tema.

Isidre Soler

Representant de la Crida per Sabadell a la Taula de Participació de l’Arxiu Històric i els Museus Municipals