El tren a Castellar, una infraestructura prioritària i urgent

Isidre Soler Clarena, Entesa per Sabadell

L’acte inaugural de la cimera anual de les Nacions Unides sobre el clima, COP27, va començar amb una enèrgica crida del seu secretari general, António Guterres, a favor d’actuar contra la crisi climàtica: “Estem immersos en la lluita de les nostres vides i l’estem perdent“. I va resumir de manera molt gràfica l’alarmant situació actual: “Som a l’autopista de l’infern climàtic i no aixequem el peu de l’accelerador.” per alertar-nos de que, tot i que “els gasos d’efecte hivernacle continuen augmentant, i també les temperatures globals” no fem res per revertir la situació.

Efectivament, els gasos d’efecte hivernacle són els principals responsables del canvi climàtic, amb greus conseqüències sobre els ecosistemes, l’economia, la salut i el benestar. Segons l’Agencia Europea de Medi Ambient el 71,7% dels GEH són generats pel transport per carretera per vehicles a motor de combustió i d’aquests, el 60,6% corresponen als turismes.

Davant d’aquesta preocupant situació cal actuar de manera responsable i conseqüent i adoptar mesures eficients per a reduir de manera dràstica els nivells d’emissions de GEH, tal i com exigeixen totes les directives i recomanacions ambientals europees i mundials. Aquesta reducció de GEH passa, avui per avui, per disminuir de manera efectiva el trànsit de vehicles i accelerar la transició de la mobilitat basada en el vehicle privat a la ferroviària, al ser el tren el mitjà de transport més sostenible, més eficient energèticament i més segur. És el mitjà de transport del futur.

En aquest context de transició ferroviària s’emmarca la moció que la Crida per Sabadell va portar al Ple municipal del 8 de novembre, instant al govern de la Generalitat a emprendre amb caràcter prioritari i urgent les actuacions necessàries per fer realitat el perllongament dels FGC des de l’estació de Sabadell-Nord fins Castellar del Vallès. La moció va ser aprovada per unanimitat, però durant el debat l’alcaldessa i alguns portaveus no van compartir la prioritat de la seva execució. Una prioritat que és fonamental per resoldre de manera honesta la mobilitat.

Perllongar els FGC fins Castellar del Vallès és un plantejament llargament reivindicat, de manera especial per la gent de Castellar, i consta en diversos plans i actuacions de l’administració. Està contemplat pel Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya, PITC, 2006-2026 i l’abril de 2008 la Generalitat va encarregar la redacció de l’estudi informatiu per un import de 733.571 euros i durant l’any 2010 es va sotmetre a informació pública. L’any 2012 es va encarregar l’Avaluació d’impacte ambiental del projecte.

El Pla específic de mobilitat del Vallès, PEMV, aprovat definitivament el febrer de 2021, reconeix Castellar del Vallès com un dels municipis més importants sense cobertura ferroviària. I el mateix PEMV aposta per incrementar el transport públic i reduir l’ús del vehicle privat: incrementar la quota d’ús del transport públic en les relacions intermunicipals internes del Vallès d’un 13% a un 21%.

Tot i constar en el planejament i haver-se elaborat la documentació prèvia al projecte constructiu, amb una important despesa de diners públics, l’arribada dels FGC a Castellar del Vallès no s’ha materialitzar. S’ha perdut al llarg de 10 anys l’oportunitat de millorar la mobilitat, reduir el trànsit intern de Sabadell i disminuir els nivells de contaminació generada pels GEH.

Si realment es vol millorar la mobilitat entre Sabadell i Castellar del Vallès no hi ha altra opció que fer-ho de manera eficient i sostenible, i això passa pel ferrocarril. Els 10.000 vehicles diaris, principalment turismes, que circulen per la B-124 no tenen en la seva majoria l’origen i destinació la ciutat de Sabadell, sinó altres municipis, principalment Barcelona i generen un increment de vehicles de pas a la nostra xarxa viaria, especialment a la Gran Via, i uns elevats nivells de contaminació.

Fer arribar el tren a Castellar del Vallès ha de ser una actuació prioritària i urgent, però no únicament per alliberar de vehicles i contaminació la xarxa viària de Sabadell, sinó perquè les persones de Castellar tenen el dret a disposar de transport públic que cobreixi les necessitats de mobilitat de manera eficient i sostenible i no estar obligats a moure’s en vehicle. Però també és una actuació estratègica per a continuar el ferrocarril cap a Sentmenat, Caldes de Montbui i Granollers i generar una veritable xarxa ferroviària del Vallès.