L’Entesa per Sabadell reclama responsabilitats i transparència per la greu actuació al Torrent de Can Feu

El passat 26 de setembre va sol·licitar informació al govern municipal i encara no ha tingut cap resposta

L’Entesa per Sabadell va tenir coneixement de la greu actuació al Torrent de Can Feu a mitjans del mes de setembre i després de comprovar el gran moviment de terres efectuat, el dia 26 de setembre va sol·licitar consultar l’expedient i la llicència d’obres corresponents, per tal de conèixer l’objectiu, l’autoria i la legalitat de l’actuació. A dia d’avui encara no ha tingut resposta per a poder consultar-lo.

L’enorme moviment de terres efectuat al Sistema del Torrent de Can Feu i a l’espai que ha de ser el futur Parc del Bosc de Can Feu, per donar sortida a l’aigua del torrent al travessar el túnel dels FGC, és un veritable despropòsit i un atemptat a un espai sensible, efectuat sense cap mena de mirament ni d’informació.

El Sistema del Torrent de Can Feu ha estat destruït parcialment, tot i estar catalogat com a Bé ambiental i paisatgístic, pel seu valor ecològic pel Pla de Protecció del Patrimoni de Sabadell i en conseqüència està protegit. La resta de l’espai afectat forma part de l’Àmbit d’Expectativa arqueològica (AEE-11) també pel Pla de Protecció del Patrimoni. Qualsevol actuació està subjecte a la preceptiva tramitació i autorització prèvia. A més, aquesta actuació pot condicionar la materialització del futur Parc del Bosc de Can Feu, actualment en fase de redacció del projecte.

Des de l’Entesa per Sabadell considerem molt greus aquestes actuacions realitzades, lesives i irresponsables en un espai molt important de la nostra ciutat i denunciem el fet que s’hagin realitzat amb absoluta opacitat i menystenint els valors ambientals i patrimonials que gaudeixen.

Tot i que el govern municipal ha dit que es tracta d’una actuació duta a terme per la Generalitat de Catalunya, des de l’Entesa per Sabadell exigim al govern de la ciutat la màxima transparència sobre aquest fets, que faciliti la consulta de l’expedient i que doni tota la informació. Alhora que assumeixi la seva responsabilitat per haver permès semblant atemptat en un espai sensible com el Sistema del Torrent de Can Feu.

Finalment, ens sumem a la denúncia i a la sol·licitud d’informació efectuada per diverses entitats ciutadanes sobre aquesta greu actuació.