L’Entesa per Sabadell insta a la Generalitat a assumir el soterrament dels FGC modificant el projecte en curs

140224 GM 1

Cal també un compromís de dotació pressupostària

L’Entesa per Sabadell insta al Govern de la Generalitat a assumir amb totes les conseqüències i garanties l’acord de ciutat establert en el marc de la Taula pel soterrament dels Ferrocarrils a Gràcia – Can Feu. L’Entesa considera que la declaració d’intencions feta des del Departament de Territori i Sostenibilitat a partir de la reunió amb l’Ajuntament de Sabadell és del tot insuficient si no s’acompanya de la modificació de les obres en curs i del compromís de dotació pressupostària.

140224 GM 1Tal com va explicitar l’informe de la Taula pel Soterrament lliurat a la Generalitat, l’execució de les obres seguint el projecte de perllongament en curs, sense considerar l’encaix amb la nova proposta de soterrament, comportarà un increment del cost de les obres i un allargament del calendari d’execució. L’Entesa per Sabadell considera una greu irresponsabilitat de les administracions públiques implicades el fet que no actuin en conseqüència per evitar qualsevol tipus de malbaratament dels recursos públics.

Aquesta petició va quedar recollida en el segon acord de la moció aprovada al Ple del darrer Octubre.

“Instar a la Generalitat de Catalunya a deixar en suspens l’execució d’aquelles obres del perllongament dels FGC, actualment en curs al barri de Gràcia-CanFeu, que puguin dificultar o no fer viable la continuïtat del soterrament fins el castell de Can Feu, mentre no es resolguin les al·legacions i propostes plantejades a l’estudi informatiu del perllongament del soterrament de la línia dels FGC a Sabadell, des de la Rambla Iberia fins el Passeig de Can Feu. Claus: EI-TF-09408″.

D’altra banda, des de l’Entesa veiem amb preocupació la manca de compromís de la Generalitat en el finançament de l’obra de soterrament. Tenint en compte que el projecte inicial del perllongament dels FGC fins a Ca n’Oriac ha patit diverses modificacions que n’han reduït notablement els costos, i tenint en compte les afectacions que ha suposat per la ciutat el fet que s’hagi duplicat la durada de les obres, considerem que la Generalitat hauria d’assumir bona part dels costos de l’obra de soterrament. Al mateix temps, cal recordar que l’Ajuntament de Sabadell ja ha destinat 3 milions d’euros a obres d’urbanització a càrrec de la Generalitat que van a compte de l’aportació municipal al soterrament.

L’Entesa per Sabadell ha reiterat la petició al govern municipal de traslladar fidelment l’acord aprovat en la moció instant a deixar en suspens les obres i a defensar amb major força els interessos de la ciutat i la importància i la viabilitat del soterrament en el context d’una obra que gràcies a l’esforç de la ciutat ha estat possible executar amb molt menys cost del previst.