Sobre el Pressupost municipal 2015

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal del 18 de novembre de 2014

No ens podem estar de començar comentant que escoltant el Sr. Ayuso hem tingut la sensació d’assistir a un acte electoral ple de promeses i no pas a un debat de pressupostos a la Sala de plens.

És cert que enguany arriben al ple amb la tranquil•litat que els dóna una modificació de la Llei de Bases del Règim local que permet tirar endavant el pressupost amb l’aprovació de la Junta de govern local si avui no s’aprova. Aquesta nova realitat, que va passar desapercebuda quan es va aprovar la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, és un atac directe del govern del Partit Popular a la tasca de l’oposició. Si els governs locals poden aprovar pel seu compte, sense haver de buscar cap mena de consens, el pressupost municipal, que, en definitiva és d’on deriven les polítiques de l’exercici, l’oposició queda relegada a un paper residual.
Per tant, aquesta novetat legislativa és de gran transcendència per al debat que tenim avui en aquesta sala i que potser ens podríem estalviar, però tanmateix, en cap moment no ha estat exposada per cap responsable tècnic ni polític a la Comissió informativa d’Economia i Serveis Centrals ni ho ha explicat al Sr. Ayuso en la seva intervenció. Tampoc no consta als informes que hi ha a l’expedient, com ja va passar fa unes setmanes amb el canvi de disposicions del Pla d’ajust. Això ens preocupa enormement, perquè en aquestes mitges veritats hi veiem una deixadesa de funcions i una ocultació d’informació als grups de l’oposició que no facilita en absolut la tasca de fiscalització que ens correspon. Siguin més valents i juguin amb totes les cartes sobre la taula.
En qualsevol cas, l’efecte directe de conèixer que no dependrien del Ple els ha permès passar de puntetes en la tramitació prèvia del pressupost i prescindir de les reunions que habitualment es feien de manera bilateral amb els grups municipals per exposar les línies generals i escoltar les propostes dels grups. Ni tan sols s’han molestat en demanar-nos propostes. El Sr. Ayuso ha declarat als mitjans de comunicació que té la voluntat d’assolir el màxim consens possible, però és evident que no ho ha posat en pràctica, o és que s’ha reunit només amb alguns dels grups i ha menystingut els altres?. Sent un pressupost que en part haurà d’executar un altre govern, aquest diàleg era més necessari que mai.
És clar que potser aquesta manca d’interès del govern per buscar l’acord no s’explica només per la garantia d’aprovació per junta de govern, sinó que també ho hem d’atribuir a la decadència d’un govern ja sense esma, un govern completament desacreditat per la manca d’assumpció de responsabilitats pel Cas Mercuri i esgotat per les diferències internes, en què la meitat tenen un peu fora i l’altra sap que té les de perdre.

El que sí que hem descobert llegint l’expedient és que l’Ajuntament, tal com obliga la llei, té un Pla pressupostari amb horitzó temporal de 3 anys, que va ser aprovat per decret d’alcaldia el 24 de març. I també que les línies fonamentals dels pressupostos per al proper exercici van ser aprovades per decret d’alcaldia el 29 de setembre. Suposem que tots dos documents seran de pur tràmit, perquè ni tan sols es van molestar a comentar-los a la Comissió informativa en el seu moment, malgrat teòricament estableixen les línies del futur econòmic immediat.

Anant al pressupost, s’han limitat a presentar un pressupost molt similar al que varen proposar pel 2014 i que no van atrevir-se a portar a aprovació perquè sabien que cap grup no els hi donaria carta blanca mentre mantinguessin càrrecs imputats a les seves files. De fet, un pressupost també força similar al de 2013, que a la pràctica és el que està vigent en aquest moment.
És un pressupost que podríem qualificar de decebedor, si fos que encara esperéssim alguna cosa de vostès. De fet però, seria més ajustat qualificar-lo de repetitiu, continuista, fruit un any més de la inèrcia que els fa repetir cada anys els mateixos programes, sense cap innovació en la gestió de la ciutat. Únicament podem destacar com a positiu l’increment en habitatge, que passa del 0,58 % a l’1,16 % en compliment dels compromisos del Ple en relació a la gestió de VIMUSA, assumint així la part que li correspon a l’Ajuntament. I que tot i així, sabem que no serà suficient per donar resposta a moltes de les situacions de precarietat o manca d’habitatge a la ciutat.
No veiem per enlloc que aquest sigui el pressupost de la cohesió. Amb quines actuacions? I no ens expliqui el que es fa cada any, Sr. Ayuso, expliqui’ns com garantirà la cohesió, quines són les intencions i les accions concretes noves que hi haurà al 2015.
Ja ho hem dit altres vegades. Vostès es limiten a fer rebaixes aquí i allà, a reiterar any rere any els mateixos conceptes i fins i tot les mateixes explicacions en el document d’objectius del pressupost. Si s’ho prenguessin seriosament es molestarien en actualitzar els objectius pressupostaris i establir uns indicadors que ajudessin a fer-ne el seguiment. Però ni tan sols això fan, perquè ho fan per obligació, no creuen en la capacitat transformadora d’un pressupost municipal, en les possibilitats per liderar canvis estructurals, per prevenir situacions de fractura social i anticipar-se des de l’acció pública. No creuen, doncs, en la Política.

I per rematar-ho, el programa d’inversions, on, a banda de 7.500 € per la instal•lació de La Vela i 316.000 € de les depuradores no han aconseguit ni un euro més de subvencions. El resultat, un llistat, majoritàriament de temes genèrics, en què no sabem exactament a quins equipaments o actuacions es refereixen, que suma 8 milions d’euros, on no hi ha cap tema destacable. Això sí, hi han concentrat tot un seguit d’actuacions sobre l’espai públic en el primer trimestre de 2015 amb un objectiu clarament electoralista. Ja ho diu el nom del programa: “Posem a punt la ciutat”… per a la seva campanya electoral.
Per cert, 8 milions més de crèdit amb els seus corresponents interessos per executar una despesa que més que inversions, seran manteniments. I entre aquests hi dediquen 85.000 € a les famoses goteres de la Pista coberta d’Atletisme que no correspon cobrir a l’Ajuntament, sinó a l’empresa constructora.
En definitiva, no hi ha una aposta estratègica de ciutat. Com no hi ha sigut en els darrers anys.

Aquest, per sort, serà el seu últim pressupost. Serà el final de 16 anys de descapitalitzar la ciutat, de generar deutes, d’invertir en projectes més que dubtosos que hipotequen el futur.
Vostès van trobar una economia sanejada i la van portar al dèficit, van forçar tant la màquina gastant més del que tenien que van arribar a deure 25 milions als proveïdors i ens van abocar al Pla d’ajust de conseqüències molt dures. Vostès van trobar un pressupost amb una despesa financera del 7% i en aquests moments ja supera el 10%, gairebé 2M€ més que aquest any 2014, prop de 3,5M€ en interessos.
Més enllà dels efectes de la crisi, a la qual tampoc no es van saber adaptar tot i les peticions d’austeritat –no de retallades- que veníem fent des de l’Entesa des del minut zero, el que vostès han fet durant tots aquests anys és una pèssima gestió del diner públic, sense buscar alternatives, sense buscar noves oportunitats i generant cada dia més deute.
Mai no hem votat a favor els seus pressupostos i avui, és clar, tampoc no ho farem.