L’Entesa per Sabadell denuncia que el Centre Cívic de Torre-romeu ha costat més de 6 milions d’euros i recorda la seva polèmica adjudicació

140625 RP Pla Espais Públics

L’equipament entra en funcionament amb tres anys de retard

L’Entesa per Sabadell denuncia que el Centre Cívic de Torre-romeu ha tingut un cost de més de 6 milions d’euros, malgrat es va adjudicar envoltada de polèmica per menys de 5 milions.

140625 RP Pla Espais PúblicsMalgrat les obres van ser licitades per 6.348.278 € i per un termini de 12 mesos, van ser adjudicades a l’abril de 2010 a Vias y Construcciones S.A. que va oferir una baixa del 34% del projecte i es va comprometre a realitzar les obres en només 10 mesos per un import de 4.830.405 €. Tanmateix, les obres van durar 3 anys i el preu del contracte es va incrementar en 786.190 €.

L’Entesa per Sabadell recorda que aquestes obres es van prorrogar en tres ocasions, a l’abril de 2011, setembre de 2011 i juny de 2012, i considera que totes aquestes pròrrogues s’haurien pogut evitar si el govern municipal hagués tingut en compte els advertiments que l’Entesa ja va fer en el seu moment sobre la baixa temerària a l’hora d’adjudicar l’obra i les especials característiques del terreny on s’ha edificat el centre cívic, un espai de gran complexitat pel fet de ser una antiga torrentera.

Si bé l’equipament havia d’estar acabat l’abril de 2011, aquest termini es va incomplir de manera flagrant, perquè va enllestir-se a la primavera de 2013 i, després d’un any en blanc, tot just ara es posa en funcionament.

A banda del cost de construcció i direcció d’obra, que supera els 6 milions d’euros, s’hi han fet despeses de dotació d’equips, subministrament de mobiliari, escomesa elèctrica, passera de connexió, etc. El cost total de construcció i posada de funcionament ha estat de 6.662.495 €, una despesa sobredimensionada i qüestionable per a l’economia municipal.

Una vegada més la ciutat ha d’acabar pagant les conseqüències de la mala gestió del govern municipal i d’adjudicar imprudentment una obra d’aquesta complexitat sense voler escoltar cap argument.