L’Entesa per Sabadell pregunta a l’alcalde quines gestions ha fet per aconseguir la retirada de les terres del Parc del Nord

140625 RP 2

L’Entesa ha sol·licitat des del mes de febrer informació sobre l’abocament irregular que es portava a terme sense permís

L’Entesa per Sabadell pregunta a l’alcalde de Sabadell, Juan Carlos Sánchez, quines actuacions ha fet el govern per donar compliment a la moció que obligava a la retirada de les terres que actualment ocupen el Parc del Nord.

140625 RP 2El Ple de juliol va aprovar per unanimitat la moció proposada per la Comissió del Parc Nord per tal de construir el Parc del Nord segons el projecte acordat entre l’Ajuntament i la Comissió i per la retirada de les terres que actualment ocupen l’espai en el qual s’ha de construir el Parc. La moció preveia fer arribar els acords a la Generalitat de Catalunya per tal que es faci efectiva la retirada i tractament adequat de les terres provinents de les obres de prolongació dels FGC que s’han acumulat en el conjunt de l’espai on està prevista la construcció del Parc Nord.

Per tal de procedir a la retirada és necessari que Ferrocarrils de la Generalitat doni les ordres oportunes a l’empresa (UTE) adjudicatària de les obres perquè s’estableixi un calendari de retirada de les terres, que siguin tractades i dipositades en els abocadors adequats, i posteriorment s’executin les obres de recuperació de l’espai.

L’Entesa demana al govern que, tal com estableix la moció, posi en marxa els mecanismes necessaris perquè, un cop retirades les terres la Generalitat restitueixi l’espai i s’executin les obres compromeses i definides en l’Estudi Informatiu de Perllongament dels FGC i que amb la màxima brevetat s’iniciïn les obres del Parc Nord, actualitzant el projecte ja elaborat amb un nou acord entre l’Ajuntament i la Comissió del Parc Nord.

En aquest tema, de màxima importància per als veïns i veïnes dels barris de la zona Nord, l’Entesa per Sabadell farà el seguiment dels acords de la moció, de la mateixa manera que continuarà demanant de forma constant el compliment de totes les mocions aprovades pel Ple, per tal de garantir-ne el compliment.