L’Entesa per Sabadell porta al Ple municipal un Pla d’actuació per a millorar el manteniment de l’espai públic

140625 RP Pla Espais Públics

La moció proposa utilitzar els Consell de Districte per a la concreció i el seguiment del Pla d’actuació

L’Entesa per Sabadell defensarà en el Ple municipal del proper 1 de juliol una moció en què proposa la realització d’un Pla d’actuació de manteniments de l’espai públic que garanteixi el seu adequat manteniment. El Pla hauria de partir d’un diagnòstic de la situació actual de l’espai públic i una anàlisi dels motius que han portar a arribar a la situació actual.

140625 RP Pla Espais PúblicsL’espai públic de la ciutat de Sabadell (els carrers, les places, els parcs, el mobiliari, les escultures…) està immers en un procés de degradació evident i important. La manca de manteniment periòdic de l’asfalt, la degradació del paviment a les voreres, l’acumulació de brutícia al voltant dels contenidors, la brossa de tot tipus per les voreres, la manca de reposició de l’arbrat i l’enllumenat, la insuficient cura de les zones verdes, el deteriorament de mobiliari i elements escultòrics, etc. se sumen als efectes de l’abandonament de nombroses edificacions i la llarga permanència de solars. Aquest conjunt d’aspectes confereixen a la ciutat un paisatge urbà de creixent degradació.

L’espai públic és un indicador de l’estat de la ciutat, un motor per a la seva transformació, i alhora el seu estat de conservació és el resultat de l’acció municipal. Evitar la seva degradació i mantenir un nivell de qualitat digne és un repte bàsic de l’acció municipal, ja que un espai públic net i ben conservat contribueix al confort i a la qualitat de vida de la ciutadania i garanteix la salubritat pública. Per això són necessàries unes directrius determinades i una acció coordinada de tots els agents municipals que intervenen en aquest espai adreçades a assolir la màxima eficiència. La reducció evident de la capacitat de despesa de l’administració obliga a una major eficàcia de les actuacions i a una correcta priorització d’aquestes, evitant arribar a la deixadesa actual.

Per aquest motiu l’Entesa per Sabadell proposarà al Ple municipal la realització, en un termini màxim de 3 mesos, d’un Pla d’actuació de manteniments de l’espai públic per al seu adequat manteniment a partir d’un diagnòstic del perquè s’ha arribat al punt actual. Aquest Pla hauria de presentar-se a la Comissió Informativa d’urbanisme, habitatge i espai públic i als Consells de Districte per a què en diguin a terme periòdicament el seu seguiment. Així mateix, l’Entesa proposa que s’estableixin els mecanismes de participació i informació necessaris per recollir dels ciutadans i ciutadanes les queixes puntuals, donant resposta també en un termini adequat.