L’Entesa per Sabadell presenta al·legacions a l’Estudi Informatiu del soterrament de FGC a Gràcia-Can Feu

140224 GM 1

Cal estudiar alternatives que facin viable ara el soterrament

L’Entesa per Sabadell ha presentat al·legacions a l’aprovació inicial de l’Estudi informatiu i l’Estudi d’impacte ambiental “Perllongament del soterrament de la línia dels FGC a Sabadell, des de la Rambla Iberia fins el Passeig de Can Feu”. Les al·legacions presentades incideixen en la necessitat de disposar d’altres alternatives de traçat que permetrien abaratir de forma important el cost de l’obra per facilitar que es faci efectiva a curt termini.

140224 GM 1La reivindicació del soterrament obeeix a l’objectiu de millorar les condicions urbanes i socials d’aquest sector de la ciutat, així com les condicions de vida dels veïns i veïnes i, aconseguint disposar d’uns itineraris quotidians de major qualitat que escurcin les distàncies en un entorn que en aquests moments pateix l’efecte barrera de les vies.

Si bé d’entrada el projecte de perllongament dels FGC va deixar perdre una gran oportunitat per a resoldre aquesta situació, no contemplant ja d’inici el soterrament d’aquest tram de les vies, l’Entesa defensa que ara és el moment de rectificar un error històric. De no fer viable ara el soterrament, aquest difícilment es farà en el futur per resultar més complex tècnicament i molt més car del què ho seria en aquest moment.

Les alternatives proposades són cares i tècnicament poc adequades

L’estudi informatiu proposa dues alternatives bàsiques que una vegada analitzades des d’un punt de vista dels pendents del traçat resulten una solució molt poc eficient, lluny de la lògica de traçat ferroviària, ja que afegeixen un desnivell acumulat significatiu amb efectes sobre la qualitat del trajecte i sobre el consum energètic. Les dues propostes plantegen uns pendents molt significatius i sobtats degut en bona part a la manca de previsió del projecte de perllongament actualment en execució que hauria d’haver plantejat una cota de sortida a superfície inferior a la executada.

L’Entesa considera que l’estudi informatiu hauria hagut de plantejar totes les alternatives possibles per fer viable l’execució del soterrament. Per això, reclama que s’estudiïn altres solucions tècniques i altres escenaris que facin efectiva aquesta simultaneïtat d’execució.

Una nova alternativa

L’Entesa aposta per una solució que passa per construir un nou pont ferroviari a una cota inferior a l’actual, tot mantenint una cota inferior en tot el recorregut des de la sortida del túnel en execució. Aquesta opció, a més de reduir la longitud del túnel, evitaria també la construcció d’un nou col·lector i reduiria l’afectació del Passeig de Can Feu, circumstàncies que comportarien una important reducció del cost d’aquest creuament.

L’Entesa per Sabadell demana que es modifiqui l’Estudi Informatiu per tal d’incloure aquestes noves opcions i consideracions. Cal que la Generalitat reconegui el caràcter prioritari d’aquest projecte essent conscient de la oportunitat actual de realitzar-la amb un menor cost econòmic i amb una menor afectació cap als veïns i als usuaris del ferrocarril. Alhora, l’Entesa continuarà exigint que el govern de la ciutat esdevingui digne portaveu d’aquesta reivindicació d’una millora substancial per a la ciutat.