Despatx Corominas: menyspreu pel patrimoni

140407 Despatx Corominas

Isidre Soler Clarena. Entesa per Sabadell

El Despatx Corominas, ubicat al carrer de Sant Feliu, és un dels pocs exponents de l’arquitectura racionalista de la nostra ciutat. L’edifici va ser projectat per l’arquitecte Fèlix de Azúa i Gruart i construït entre els anys 1958 i 1959 com a despatx tèxtil de la família Corominas.

140407 Despatx CorominasEls edificis que integren el Despatx Corominas formen part del patrimoni de la ciutat pel seu valor arquitectònic. Per aquest motiu el Pla de Protecció del Patrimoni de Sabadell, PEPPS, els preserva legalment i els atorga un nivell de protecció volumètrica, que permet únicament modificar la seva distribució interior i obliga a mantenir i respectar el seu volum, és a dir, les façanes i els elements estructurals.

Tot el conjunt està catalogat també com a Bé Cultural d’Interès Local, BCIL, i com a tal es troba inclòs en la relació de bens protegits del patrimoni cultural català de la Generalitat de Catalunya.

Malgrat aquesta protecció, que afecta a la totalitat de les edificacions del Despatx Corominas, una part del conjunt, concretament l’edifici interior raconer, va ser completament enderrocat amb motiu de les obres que una immobiliària està realitzant per convertir els despatxos en habitatges. Aquestes obres d’enderroc s’han fet sota una llicència municipal impossible, que seguint allò establert al PEPPS no s’hauria hagut de concedir, i que, per més befa, obvia en el seu text i en l’informe tècnic tota referència a la seva protecció.

Una manca de referència i una concessió de llicència que no poden ser considerares fruit del desconeixement tècnic de qui va sol·licitar l’enderroc i de qui va informar favorablement. Ni tampoc es pot atribuir a una possible inconsciència política del regidor que va signar el decret de llicència d’enderroc, en aquest cas el llavors tinent d’alcalde i regidor d’urbanisme Josep Ayuso. Únicament es pot entendre aquest despropòsit des del menyspreu tècnic i polític pel patrimoni dels qui tenen la potestat de preservar-lo.

Costa d’explicar-se tanta desraó, però la realitat és que part de l’edifici protegit s’ha aterrat il·legalment, amb la permissivitat del mateix govern que reconeix que l’edifici enderrocat gaudia de protecció volumètrica pel PEPPS. Els qui tenen l’obligació de preservar el patrimoni col·lectiu són els qui l’acaben sentenciant.

El Despatx Corominas no és l’única mostra del desinterès d’aquest govern pel patrimoni de la ciutat. Malauradament, és molt extensa la relació de molins, vapors, masies i altres edificacions que formen part de la història de la ciutat, que són de titularitat pública i es troben legalment protegides, però que des de fa anys pateixen una greu degradació a causa del més absolut abandonament.

Aquest nou episodi de negligència municipal al Despatx Corominas és un exponent més de la llarga trajectòria del govern municipal del PSC, que ha mirat i continua mirant més pels propis interessos i pels dels privats que pels interessos col·lectius de Sabadell. Cal que s’assumeixin les corresponents responsabilitats polítiques i tècniques. El menyspreu i la destrucció del patrimoni col·lectiu no pot quedar impune.

Davant de tanta incúria hem de ser capaços de garantir que qui ha de vetllar pel interessos col·lectius realment ho faci. Però també és necessari la vetlla i la implicació del teixit associatiu en la defensa del patrimoni de la ciutat, especialment d’aquelles entitats més sensibilitzades, així com de la dels professionals i del conjunt de ciutadans i ciutadanes.