L’Entesa per Sabadell proposa que els patis escolars s’obrin a la ciutat

140224 Grup municipal

Vol implantar un programa de “patis oberts”, com ja fan a moltes ciutats

L’Entesa per Sabadell proposa que els patis dels centres docents s’obrin a la ciutat, amb l’objectiu d’ampliar els espais públics de convivència per promoure la cultura del lleure i les activitats educatives.

140224 Grup municipalEs tracta d’aprofitar instal·lacions que ja existeixen (patis d’escoles i instituts) en els horaris i períodes en què no se’n fa un ús escolar, entenent tant els usos del propi centre com les activitats de les AMPAs, per posar-los a disposició dels infants, famílies i entitats com a espai de joc lliure, és a dir, com a plaça pública, o bé per realitzar activitats esportives, culturals, de lleure, actes institucionals, etc.

Aquest servei, que ja funciona en ciutats com ara Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Cerdanyola del Vallès, es pot dur a terme amb diferents models, però sempre amb la coordinació i vistiplau dels serveis municipals i amb l’existència de monitoratge per vetllar per les instal·lacions i generar dinàmiques educatives i de lleure.

L’Entesa vol que es faci una primera prova pilot en els propers mesos que permeti definir un projecte per a Sabadell, que pot incloure diferents models d’ús, i considera que aquesta proposta aportaria beneficis socials i educatius i podrien jugar un paper en les polítiques de cohesió social.

L’Entesa traslladarà aquesta proposta al Ple municipal del proper dimarts amb una moció que proposa dos acords:

1. Definir un projecte de patis oberts que permeti oferir aquest servei a tots els barris, amb activitats adreçades especialment als infants i adolescents.

2. Iniciar una prova pilot en el darrer trimestre de 2014.