L’Entesa, ICV i EUiA porten al Ple municipal una moció per a la readmissió dels treballadors i treballadores acomiadats de VIMUSA

També insten a la gerència a elaborar un pla de viabilitat de l’empresa que protegeixi els llocs de treball i contempli noves línies d’actuació i finançament

L’Entesa per Sabadell, Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa defensaran en el Ple municipal del proper 1 d’abril una moció per a readmetre de forma immediata als treballadors i treballadores acomiadats per l’empresa municipal VIMUSA. També s’insta a la gerència a elaborar un pla de viabilitat de l’empresa que protegeixi els llocs de treball i contempli noves línies d’actuació i finançament, així com que l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya facin efectius en el proper trimestre els deutes contrets amb VIMUSA.

El 7 de març de 2014 la gerència de VIMUSA va comunicar el seu acomiadament a set treballadors i treballadores. Aquesta decisió la van prendre la presidència i la gerència sense sotmetre-la a consideració del Consell d’Administració ni explicar prèviament els criteris i condicions dels acomiadaments.

VIMUSA està afectada pels canvis econòmics que fan pràcticament inviable la construcció de nous habitatges, una realitat que aconsella abordar un canvi d’orientació de l’empresa reforçant altres sectors, com ara la rehabilitació d’habitatges i de patrimoni històric, l’ampliació de serveis a les comunitats veïnals, les auditories energètiques o la promoció de les energies renovables. Malgrat que els acomiadaments han estat presentats com una mesura per a la viabilitat de l’empresa, el cert és que s’ha acomiadat també algunes de les persones amb sous més baixos de l’empresa. VIMUSA també ha mostrat una escassa sensibilitat social acomiadant persones que estan arribant al final de la seva vida laboral, algunes dones que disposaven de reducció de jornada per cura dels fills i fins i tot una dona embarassada, fet que pot incórrer en discriminació per raó de gènere i en acomiadament improcedent.

Des d’Entesa per Sabadell, Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa exigim, per tant, la readmissió dels treballadors i treballadores acomiadades de VIMUSA i que s’elabori aquest nou pla de viabilitat per protegir els llocs de treball i es contemplin noves formes d’actuació i finançament.