L’Entesa per Sabadell reclama la total reposició dels espais afectats pel pas del Gasoducte

140224 Grup municipal

Un any i mig després d’haver finalitzat l’obra encara manquen importants actuacions per reparar els danys causats al medi

La construcció l’any 2012 del Gasoducte Martorell-Figueres va significar una greu agressió als espais naturals del nostre Rodal i del Vallès. El pas per Sant Julià d’Altura, Bosc de Can Deu, talussos del Ripoll, el Torrent de Colobres, boscos de Can Vilar i Riu Tort, va comportar importants alteracions al territori amb talussos afectats, sotabosc arrasat i milers d’arbres tallats, alguns d’ells centenaris.

140224 Grup municipalEl projecte de construcció d’aquest infraestructura comporta l’obligació, per part de l’empresa constructora, d’executar la total i correcta reposició del territori, la consolidació i estabilització de talussos i marges i la replantació arbustiva i dels arbres tallats. També comporta el manteniment de les actuacions fins la seva consolidació.

Un any i mig després d’haver finalitzat les actuacions de reposició, el resultat d’aquestes no és satisfactori a causa de les deficiències detectades, amb manca d’estabilització de marges, erosions de la capa vegetal i vegetació arbòria i arbustiva replantada morta. Alhora s’observa que la traça del gasoducte és utilitzada de manera il·lícita per la circulació de vehicles.

L’Entesa per Sabadell té constància que el govern municipal ja és coneixedor d’aquestes deficiències i li reclama que mantingui una actuació decidida perquè siguin reparades amb la màxima celeritat i garanties totes les deficiències al llarg del traçat del Gasoducte en el terme municipal de Sabadell.