L’Entesa per Sabadell porta al Ple municipal les actuacions il·legals a Ca n’Alzina i planteja la retirada del Pla Especial

140326 RP Ca n'alzina

També vol que la Generalitat actuï davant la inacció del govern municipal

140326 RP Ca n'alzina L’Entesa per Sabadell defensarà en el Ple municipal del proper 1 d’abril una moció sobre les actuacions il·legals comeses a Ca n’Alzina, que planteja en el seu primer punt l’anul·lació de la tramitació del Pla Especial de Ca n’Alzina que té com a finalitat principal donar cobertura legal a totes les irregularitats comeses. També es demana rigor en la tramitació dels expedients de disciplina urbanística i un seguiment de la seva evolució a la Comissió informativa d’Habitatge, Urbanisme i Espai Públic.

Al mes de gener, l’Entesa va presentar al·legacions a l’aprovació inicial del Pla Especial de Ca n’Alzina que pretén legalitzar les intervencions que s’hi ha fet sense llicència durant més d’una dècada.

L’Entesa considera que en cap cas el Consistori pot tolerar la tramitació d’una figura de planejament derivat que, a la pràctica, pretén regularitzar unes actuacions realitzades en contra de la normativa urbanística vigent i dels preceptes legals de tramitació. La vulneració reiterada de la legalitat en el marc d’un àmbit sensible del rodal, amb una mostra de menyspreu absolut cap a l’ordenament urbanístic i els elements bàsics del procediment administratiu, no pot relativitzar-se. Com tampoc pot relativitzar-se la manca de diligència de l’administració local en la recerca de la restitució de la legalitat i l’adequada persecució de les infraccions comeses. Cal evitar que el cas de Ca n’Alzina, pel focus mediàtic creat també en el marc del Sumari del Cas Mercuri, esdevingui un molt mal precedent de cara a la protecció futura del conjunt del rodal.

La consulta de documentació referent a aquest àmbit i la formulació de diverses preguntes al govern municipal, en bona part pendents de respondre a dia d’avui, han permès tenir coneixement de l’existència de nombrosos expedients de disciplina urbanística tramitats de forma incomplerta, sobretot en el període 1992 – 2012, i de forma més concentrada en l’any 2013, dos dels quals es troben suspesos per la tramitació del Pla Especial, fet que alerta sobre la possibilitat de què es legalitzin les diferents irregularitats sense sancionar la propietat.

L’Entesa demana la implicació activa de la Generalitat en la defensa de la legalitat urbanística

En aquesta mateixa línia l’Entesa considera que el Departament de Territori i Sostenibilitat hauria d’iniciar les actuacions de protecció de la legalitat en les fases prèvies, duent a termes les tasques d’inspecció i comprovació en relació amb les actuacions realitzades a Ca n’Alzina, entre altres motius pel fet de tractar-se d’un espai inclòs dins l’àmbit de Protecció Especial pel Pla Territorial Metropolità, als efectes d’aclarir els fets i determinar les presumptes responsabilitats.

En cas que es dugui a terme l’aprovació provisional per part del Ple de l’Ajuntament de Sabadell i de l’Ajuntament de Polinyà, aquest expedient serà derivat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per tal que en dugui a terme el tràmit d’aprovació definitiva. Per aquest motiu considerem necessari que aquest organisme tingui coneixement previ dels aspectes que vàrem exposar i requereixi tota la informació necessària en relació a les actuacions il·legals que no es troben degudament recollides en la memòria del Pla Especial.

Demanem així que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) sol·liciti informació complementària a l’Ajuntament de Sabadell i a l’Ajuntament de Polinyà per tal de poder avaluar correctament la transformació que s’ha dut a terme els darrers 10-15 anys en l’àmbit del Pla Especial.

I en qualsevol cas, si aquest expedient és tramès a la CTUB per la seva aprovació, confiem que la Comissió Territorial d’Urbanisme actuï de manera conseqüent i responsable i en denegui l’aprovació definitiva.