L’Entesa per Sabadell vol evitar que els usuaris paguin el doble per utilitzar les piscines municipals el mateix dia

130621 Grup Municipal

Actualment es penalitza els usuaris que surten al migdia

L’Entesa per Sabadell vol acabar amb la pràctica que penalitza els usuaris i usuàries de les piscines municipals que paguen entrada d’un dia i volen sortir i tornar a entrar.

130621 Grup MunicipalLes ordenances municipals recentment aprovades determinen els preus públics de les piscines, que en dies feiners és de 3,45 € i en dies festius de 4,45 €. La interpretació que s’ha fet fins ara és que aquest preu s’aplica cada vegada que l’usuari entra a la instal·lació durant un dia, és a dir, si, per exemple, surt a dinar, a la tarda ha de tornar a abonar el mateix preu.

L’Entesa per Sabadell considera que aquesta interpretació és incorrecta, perquè l’entrada dóna dret a fer ús de l’equipament durant tota la jornada, de manera que cobrar doble suposa una aplicació abusiva i discriminatòria de les ordenances fiscals.

L’Entesa ha adreçat un escrit a l’alcalde per sol·licitar que, amb la màxima celeritat, s’habilitin mecanismes per facilitar que es pugui utilitzar la mateixa entrada durant tot el dia. Prèviament, la proposta ha estat traslladada al regidor d’Esports, Josep Ayuso, que l’ha acollit favorablement i s’ha compromès a buscar mecanismes per evitar aquesta penalització.