L’Entesa per Sabadell proposa novament transformar l’edifici de la Plaça Vallès en un Casal d’Entitats

130621 Grup Municipal

Considera que al govern aquest equipament li fa nosa

L’Entesa per Sabadell proposa novament que l’equipament de la Plaça Vallès, que fins fa dos anys havia allotjat Xalest, es transformi en un Casal d’Entitats. La situació privilegiada d’aquest edifici al bell mig d’una plaça pública i amb pati propi el fa molt adequat per acollir un equipament cívic amb activitat de caire social per al barri i la ciutat, on també es puguin ubicar les seus de la FAV i l’AV Centre-Mercat.

130621 Grup MunicipalL’Entesa va portar a ple una moció en aquest sentit al novembre de 2010, que va ser rebutjada, i llavors el govern municipal va assegurar que aquest espai estava destinat a serveis vinculats a l’Hospital Taulí. Posteriorment, el govern va anunciar que es dedicaria a oficines municipals del Servei de recaptació i, de fet, el pressupost de l’Ajuntament contemplava una inversió de 300.000 € per adequar-lo a aquest ús.

Recentment, però, el govern ha anunciat que s’hi ubicaran dos serveis de la Generalitat de tipus educatiu concertats amb una entitat. D’aquesta manera, la Generalitat s’estalviaria part de la subvenció que dóna a aquesta entitat perquè no hauria de suportar despeses de local. L’Entesa per Sabadell considera que l’Ajuntament no ha de solucionar els problemes econòmics de la Generalitat –menys encara quan la Generalitat deu a l’Ajuntament 18 milions d’euros- i que aquests serveis es poden ubicar en altres espais, per exemple a l’Escola Riu-sec, totalment infrautilitzada.

L’Entesa per Sabadell continua defensant la validesa de la proposta de transformar aquest edifici en un equipament social per dinamitzar el teixit associatiu i ha inclòs la seva rehabilitació en el llistat d’inversions que es podrien dur a terme amb el milió i mig d’euros que l’Ajuntament obtindrà de la venda de les accions de classe B de CASSA.