Els actes dictats per Juan Carlos Sánchez podrien ser nuls

Els grups municipals de CiU, PP, ES, ICV i EUiA presenten un recurs contra el decret de nomenament de l’alcalde accidental

Els cinc grups municipals de l’oposició a l’Ajuntament de Sabadell (CiU, PP, Entesa per Sabadell, ICV, EUiA), han registrat aquest matí un recurs unitari contra el decret 89/2013, de 7 de gener, pel qual l’alcalde Manuel Bustos designa el tinent d’alcalde Juan Carlos Sánchez com a alcalde accidental.
El recurs es fonamenta en dos aspectes que vulneren la Llei de Bases del Règim Local i altra legislació d’aplicació municipal:

 El fet que Manuel Bustos hagi nomenat el tercer tinent d’alcalde, en comptes del primer, tal com determina la legislació.

 El fet que l’esmentat decret no es basa en cap dels supòsits previstos a la legislació, que únicament són tres: absència, vacant o malaltia.

Els grups de l’oposició consideren que aquesta és una nova mostra de la manera de fer de Manuel Bustos, que ha actuat, al marge de la legislació municipal, minant un cop més el prestigi de l’Ajuntament.

A través d’aquest recurs, els cinc grups municipals sol·liciten que es declari la nul·litat de ple dret del decret impugnat i adverteixen que tots els actes administratius dictat per l’alcalde accidental des del 7 de gener poden ser declarats nuls i poden ser objecte d’impugnació per part dels ciutadans i ciutadanes afectats.

Adjunts