Centre cívic de Torre-romeu: tota la veritat

Juli Moltó i Sierra, regidor de l'Entesa per Sabadell

La construcció d’aquest equipament al barri de Torre-romeu constitueix un exemple de la manca de rigor a l’hora de fer l’adjudicació i el seguiment de l’obra pública a la nostra ciutat. Els fets demostren que les coses es podien haver fet millor.

Aquesta obra, amb un pressupost de licitació de 6,3 milions d’euros, va ser adjudicada el mes de març de 2010 a la constructora Vías y Construcciones SA, que va proposar una important baixa del preu inicial, adjudicant-se la construcció del centre cívic per 4,8 milions d’euros i un termini d’execució de 10 mesos, cinc menys que el projecte inicial indicava. Però a la pràctica ni l’import d’adjudicació ni el termini previst per a la construcció del centre cívic s’han acomplert i finalment l’obra sortirà més cara del pressupost adjudicat i s’acabarà un any més tard del que s’havia fixat inicialment.

De moment l’obra ja s’ha incrementat de 786.190,13 euros (660 mil més l’IVA), un 16 % del pressupost d’adjudicació, de tal manera que el cost definitiu de l’obra -si no hi ha noves pròrrogues- serà de 5,7 milions d’euros (IVA inclòs). Tot plegat en uns moments de greu crisi econòmica i amb importants problemes de finançament dels ens locals.

L’Entesa per Sabadell ja va plantejar seriosos dubtes a l’hora de fer-se l’adjudicació, manifestant la preocupació perquè es tractava d’una obra complexa, construïda en un terreny insegur i que la desmesurada baixa inicial del pressupost podia condicionar la seva viabilitat final en els terminis previstos, tal i com finalment s’ha confirmat.

I ara no es pot justificar l’increment de costos i el retard acumulat exclusivament per motius tècnics “sobrevinguts” ja que la realitat del terreny, una antiga timba, no va ser prou considerada a l’hora de valorar l’oferta de la constructora, malgrat que els estudis geotècnics previs demostren que aquesta problemàtica ja era coneguda per l’empresa i els serveis tècnics municipals. La dificultat de l’obra era evident i des del grup municipal de l’Entesa ho vàrem advertir reiteradament a diferents òrgans de participació del nostre Ajuntament (comissions informatives, Ple…), però l’equip de govern va ignorar-ho de forma sistemàtica, amb una actitud poc receptiva i sovint prepotent.

Així, en lloc d’acceptar l’evidència, els responsables polítics van voler amagar aquest sobrecost econòmic a l’hora d’aprovar, al ple de setembre passat, la primera pròrroga de sis mesos per a la finalització de l’obra. En aquell moment des de l’Entesa vam alertar que aquesta pròrroga seria el pas previ per a un increment econòmic i el regidor d’Urbanisme, Sr. Joan Manau, va fugir d’estudi, tot i que l’empresa constructora ja argumentava dificultats tècniques provocades pel terreny. Allò que en aquell moment va ser obviat, ara és un fet consumat sense admetre la més mínima autocrítica.

Ens trobem davant d’una obra mal gestionada amb un final incert. Una obra que va començar amb una adjudicació acceptant una baixa desproporcionada (un 34 % respecte el pressupost inicial) i que posava en perill la seva execució final amb les condicions previstes, com ha quedat demostrat amb la sol·licitud de dues pròrrogues consecutives i l’augment de costos, però que no ha suposat cap problema per a l’equip de govern, acostumat a una pràctica habitual que es repeteix a moltes de obres públiques de la nostra ciutat: si es produeixen sobrecostos per la manca de rigor de les empreses a l’hora de fer les ofertes, paguem més i tot resolt, i si l’adjudicatari no acompleix els terminis d’execució, els allarguem sense cap problema ni penalització per a l’empresa que incompleix els terminis establerts.

Cal tenir en compte que estem parlant de diners públics invertits en un equipament social i no es pot permetre aquest autèntic joc dels disbarats. Des de l’Entesa exigim més rigor i responsabilitat a l’hora de gestionar aquests recursos.

És d’esperar que la primavera vinent la construcció del centre cívic de Torre-romeu sigui una realitat i els veïns i veïnes en puguin gaudir, malgrat totes les incidències viscudes, previsibles i menystingudes pels responsables municipals.

[Publicat al Diari de Sabadell, 13/12/2011]