L’Entesa: cultura de la proposta

Isidre Soler Clarena - Regidor portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

Per a l’Entesa el diàleg, el debat, el contrast d’idees i l’anàlisi crítica són elements d’una concepció oberta, participativa i progressista de la política. En altres paraules, són la base del nostre concepte de democràcia.

En el model democràtic que defensem governar no és imposar, encara que una majoria suficient permeti aplicar còmodament les propostes. Per a l’Entesa governar és aplicar els principis i objectius polítics i, al mateix temps, facilitar la participació, escoltar i integrar. Un bon govern no és aquell que mana molt sinó aquell que, sensible i respectuós amb la pluralitat, és capaç de recollir les diferents sensibilitats i propostes i integrar-les, reforçant d’aquesta manera la cultura democràtica i afavorint l’acció política.

Des de l’oposició, l’Entesa per Sabadell ha exercit la seva responsabilitat amb la ciutat, amb una constant participació i una cultura propositiva permanent. No hi ha hagut pràcticament cap tema que afectés a la ciutat que l’Entesa no hagi estudiat i no hagi presentat propostes i alternatives per millorar els plantejaments inicials.
Tan sols en aquest mandat l’Entesa ha presentat al·legacions i consideracions a més d’una cinquantena de projectes municipals, amb la voluntat d’enriquir-los i millorar-los. Els projectes urbanístics i d’infraestructures, el pla de mobilitat, els Reglaments i Ordenances municipals, temes de política de personal, de gestió, de contractació, etc. han estat objecte de les aportacions de l’Entesa.

Durant aquests tres anys i mig de l’actual mandat, l’Entesa ha plantejat 70 mocions, o sigui propostes d’accions a emprendre. Gràcies a aquestes propostes avui en dia Sabadell treballa amb la Banca ètica, disposa d’un Reglament de la Casa Duran, d’una Ordenança Municipal de Sorolls, d’un Reglament de mitjans de comunicació, d’un Pla de millora de la qualitat de l’aire, i un llarg etcètera.

També l’Entesa en aquest període ha plantejat innombrables propostes al govern: als Pressupostos municipals, als Fons estatals, a la millora de la mobilitat i de l’espai públic, a favor de la preservació del patrimoni, a favor de l’austeritat i de la transparència, etc.

L’Entesa ha estat l’organització i el grup municipal que més propostes i més alternatives ha plantejat sempre a favor de l’avenç de la ciutat i del respecte als drets individuals i col·lectius dels sabadellencs i sabadellenques, d’acord amb el principis polítics i el model de ciutat que l’Entesa defensa.

Aquesta pràctica política, aquesta cultura de la proposta que en tot moment ha exercit l’Entesa, incontestable per altra banda perquè les propostes són públiques, ha estat gairebé sempre mal rebuda per part del govern municipal.

El govern municipal del PSC encapçalat per Manuel Bustos practica un altre concepte de la democràcia i una concepció antiga i xata de l’exercici del govern. Tota discrepància i alternativa la veu com un atac. La participació tan sols l’admet com a plebiscit. Pel PSC local el diàleg i el debat és un perillós mal.

Des de què va accedir a l’alcaldia de Sabadell, el PSC s’ha caracteritzat per no mostrar una actitud de mà estesa a l’oposició. L’escassa receptivitat a les propostes alienes, la por al debat, a la confrontació d’idees, han estat el comú denominador d’un govern desconfiat, conseqüència de la pròpia feblesa política i les mancances del seu equip. Ha malmès possibilitats de millorar els seus projectes. Ha desconsiderat la diversitat com a font d’enriquiment polític i humà. Ha preferit aferrar-se a la incondicional crossa anacrònica del PP per tirar endavant els seus objectius polítics i mantenir amb la resta de grups municipals una desconfiança institucional permanent.

Sabadell no pot continuar sent governada d’esquenes a la cultura del diàleg. L’Entesa defensa un canvi de 180° en la concepció de la governabilitat, on la pluralitat i la discrepància, la participació i les alternatives siguin enteses com una font d’enriquiment i de millora de l’acció política col·lectiva.

[Publicat al Diari de Sabadell el 19/01/2011]