L’Entesa per Sabadell reclama actualitzar el conveni per garantir la seguretat a les sortides d’emergència de Renfe

L’Entesa per Sabadell ha plantejat al govern municipal que iniciï el procés necessari per actualitzar l’acord marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Sabadell i ADIF, amb la finalitat de garantir les correctes condicions de les sortides d’emergència de la línia de Renfe, tant a nivell interior com exterior, per a facilitar l’atenció i l’evacuació de les persones de l’interior dels túnels en cas de sinistre.

Les sortides d’emergència de la línia de Renfe es van construir l’any 1988 a rel de l’accident succeït el dia 7 de setembre, quan es va incendiar una unitat a l’interior del túnel i va provocar la intoxicació de 52 persones per inhalació de fum, al quedar atrapades a l’interior durant dues hores sense poder sortir.

Com a conseqüència d’aquell accident, el desembre de 1988 es va aprovar un acord marc de col·laboració entre l’Ajuntament i RENFE, amb l’objectiu d’avalar el correcte estat d’aquestes sortides d’emergència perquè puguin donar resposta a la finalitat per la qual es van construir. Des d’aleshores aquest acord no s’ha revisat ni renovat i el gestor d’aquesta infraestructura ja no és RENFE, sinó ADIF.

Amb aquesta proposta l’Entesa vol incidir perquè es garanteixi el nivell de seguretat de la línia de Renfe, especialment la dels túnels. Aquest nou acord marc ha de regular el correcte estat de les sortides d’emergència, el funcionament dels accessos, el bon estat de les instal·lacions, que en cap moment les sort¡des no es trobin bloquejades, la neteja, etc. així com establir la periodicitat de les inspeccions, la coordinació entre les dues institucions i elaborar les corresponents actes que donin fe del correcte estat de les instal·lacions, fets que no es realitzen des de fa anys.