L’Entesa per Sabadell aposta pel Corredor Mediterrani com a alternativa al transport de mercaderies i de passatgers

L’Entesa per Sabadell defensa el ferrocarril com l’òptim mitjà de transport de passatgers i mercaderies de present i de futur, per la seva eficiència energètica –energia consumida per tona transportada-, per no utilitzar energia d’origen fòssil, pels baixos nivells de contaminació que emet i per ocasionar un impacte molt menor sobre el territori en relació a altres infraestructures de transport.

En aquest sentit l’Entesa per Sabadell aposta pel Corredor del Mediterrani, com el gran eix ferroviari que ha de comunicar el sud de la península, amb l’Europa central i els Països Escandinaus, d’Algeciras a Stockholm. Un eix que ha d’esdevenir la columna vertebral d’una àmplia xarxa ferroviària europea que ha de constituir la infraestructura bàsica del transport del futur.

Aquests corredor ha de passar necessariament per Catalunya, aprofitant la línia d’alta velocitat ja construïda, per optimitzar les infraestructures ja existents, per ser el trajecte que aporta més estalvi energètic i de temps i perquè dóna servei a les zones més industrialitzades de l’arc mediterrani.

Per a l’Entesa, el Corredor Mediterrani no es justifica únicament en l’estalvi de temps en el transport de mercaderies, sinó que ha de ser un veritable objectiu estratègic, una aposta decidida pel ferrocarril en detriment del transport per carretera, que ha de comportar una important transferència de l’actual trànsit per carretera al ferrocarril.

Apostar pel transport de mercaderies per ferrocarril, enlloc de fer-ho per mitjà d’autopistes, és cada dia més urgent davant les evidències d’esgotament dels combustibles fòssils com a font d’energia en l’horitzó d’una dècada, tal i com prediuen els experts.

Desitgem que el Corredor del Mediterrani sigui una prioritat pel govern de Catalunya i pel govern central i que hi destinin els recursos necessaris perquè sigui una realitat, enlloc de destinar-los a infraestructures viàries obsoletes com el Quart Cinturó.