L’Entesa per Sabadell es mostra satisfeta per l’aprovació del Pla Director de Sant Pau de Riu-sec i el futur Parc Arqueològic amb la incorporació de les seves aportacions

GM ES 01

El ple municipal del 4 de gener va aprovar definitivament el Pla Director del jaciment de Sant Pau de Riu-sec, que suposa una passa més per fer possible el desenvolupament del Parc Arqueològic.

Fa dos anys, quan es va conèixer l’abast i la qualitat del jaciment romà i medieval, l’Entesa per Sabadell va donar suport a la proposta de convertir aquest espai en un Parc de recerca vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona, així com un punt museístic per difondre la història del Vallès.

GM ES 01L’Entesa per Sabadell ha estat l’únic grup municipal que ha plantejat al·legacions a la proposta inicial i es mostra satisfeta de què en el document final del Pla Director s’hagin incorporat moltes de les seves propostes, presentades amb la voluntat de millorar aquest document que inicialment tenia moltes mancances en els aspectes de gestió.

Les propostes de l’Entesa se centraven en incorporar un pressupost més detallat i una previsió de finançament de les diferents actuacions; clarificar les competències i responsabilitats de l’Organisme Autònom de Museus i Arxiu, que inicialment ni tan sols se citava en el document; preveure el possible impacte de la proximitat de l’autopista C-58 i el nou vial actualment en construcció; incorporar elements sobre accessos i mobilitat i mesures de foment del transport públic; i aprofundir en els aspectes museístics i didàctics.

L’Entesa per Sabadell confia que el projecte pugui fer-se realitat i que en els propers mesos continuïn els treballs per definir el Pla Museològic i el Projecte Museogràfic, que hauran de concretar les estratègies de patrimonialització del jaciment i els equipaments didàctics.